• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ja, helaas, de dubbelzinnigheid is gebroken; de sociale actie van de Sillon is niet meer katholiek; de ploegbaas werkt als zodanig niet voor een kliek, en "de Kerk, zegt hij, kan op geen enkele manier de vruchten plukken van de sympathieën die zijn actie kan opwekken". Vreemde insinuatie, echt waar! Er wordt gevreesd dat de Kerk de sociale actie van de Sillon zal gebruiken voor egoïstische en egoïstische doeleinden, alsof alles wat de Kerk ten goede komt de mensheid niet ten goede komt! Vreemde omkering van ideeën: het is de Kerk die zou profiteren van sociale actie, alsof de grootste economen niet hadden erkend en aangetoond dat het sociale actie is, die, om serieus en vruchtbaar te zijn, de Kerk ten goede moet komen.

Maar nog vreemder, beangstigend en bedroevend tegelijk, zijn de durf en de lichtheid van de geest van de mensen die zich katholiek noemen, die dromen van de wederopbouw van de maatschappij onder dergelijke omstandigheden en van de vestiging op aarde, naast de katholieke kerk, van "de heerschappij van gerechtigheid en liefde", met arbeiders uit alle delen, van alle godsdiensten of geen enkele religie, met of zonder geloofsovertuiging, op voorwaarde dat zij vergeten wat hen scheidt: hun religieuze en filosofische overtuigingen, en dat ze delen wat hen verenigt: een genereus idealisme en morele krachten genomen "waar ze kunnen". Als we denken aan alle kracht, wetenschap en bovennatuurlijke deugden die nodig waren om de christelijke stad te vestigen, en het lijden van miljoenen martelaren, en de verlichting van de Vaders en de Artsen van de Kerk, en de toewijding van alle helden van de naastenliefde, en een machtige hiërarchie geboren uit de hemel, en rivieren van goddelijke genade, en het geheel gebouwd, verbonden, doordrongen van het Leven van Jezus Christus, de Wijsheid van God, het Woord maakte de mens...; Als we denken, laten we zeggen, aan dit alles, zijn we bang om nieuwe apostelen te zien die ernaar streven het beter te doen met de bundeling van een vaag idealisme en burgerlijke deugden. Wat zullen ze produceren? Wat komt er van deze samenwerking terecht? Een puur verbale en hersenschimmige constructie, waarin we de woorden vrijheid, rechtvaardigheid, broederschap en liefde, gelijkheid en menselijke verheffing zullen zien, allemaal gebaseerd op een verkeerd begrepen menselijke waardigheid, glinsterend in een warboel en in een verleidelijke verwarring. Het zal een tumultueuze agitatie zijn, steriel voor het voorgestelde doel en dat zal de minder utopische massa-roerders ten goede komen. Ja, echt, we kunnen zeggen dat de Sillon een pad is voor het socialisme, met het oog gericht op een hersenschim.

We zijn bang dat het nog erger kan worden. Het resultaat van deze promiscuïteit in het werk, de begunstiging van deze kosmopolitische sociale actie kan alleen maar een democratie zijn die noch katholiek, noch protestants, noch joods zal zijn; een religie (want sillonnisme, zoals de leiders hebben gezegd, is een religie) die universeler is dan de Katholieke Kerk, die alle mensen verenigt die uiteindelijk broeders en kameraden zijn geworden in "het koninkrijk van God" - "Wij werken niet voor de Kerk, wij werken voor de mensheid".

En nu, doordrongen van het diepste verdriet, vragen wij ons af wat er van het katholicisme van de Sillon is geworden. Helaas is deze heldere en onstuimige rivier, die ooit zoveel hoop gaf, in zijn loop gevangen genomen door de moderne vijanden van de Kerk en vormt voortaan niets meer dan een ellendige zijrivier van de grote beweging van de afvalligheid die in alle landen is georganiseerd voor de vestiging van een universele kerk die geen dogma's zal hebben, geen hiërarchie, geen regels voor de geest, geen beperkingen voor de passies en die, onder het mom van vrijheid en menselijke waardigheid, de wereld terug zou brengen, als ze zou kunnen zegevieren, de wettelijke heerschappij van sluwheid en geweld, en de onderdrukking van de zwakken, van degenen die lijden en werken.

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam