• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De doctrines van de Sillon blijven niet in het domein van de filosofische abstractie. Ze worden onderwezen aan katholieke jongeren, en meer nog, ze worden geleefd. De Sillon ziet zichzelf als de kern van de toekomstige stad en weerspiegelt deze daarom zo getrouw mogelijk. Inderdaad, er is geen hiërarchie in de Sillon. De elite die haar leidt heeft zich door middel van selectie losgemaakt van de massa, dat wil zeggen door zich op te dringen door haar morele autoriteit en door haar deugden. Men komt er vrij in, zoals men er vrijuit gaat. Studies worden gedaan zonder leraar, of hooguit met een begeleider. Studiekringen zijn echte intellectuele coöperaties, waar iedereen zowel leraar als student is. De meest absolute kameraadschap heerst tussen de leden en brengt hun zielen in totaal contact: vandaar de gemeenschappelijke ziel van de Sillon. Het is gedefinieerd als "een vriendschap". De priester zelf verlaagt bij zijn intrede de eminente waardigheid van zijn priesterschap en wordt door de vreemdste rolwisseling een leerling, plaatst zich op het niveau van zijn jonge vrienden en is niet meer dan een kameraad.

In deze democratische gewoontes en de theorieën over de ideale stad die hen inspireren, zult u, Eerwaarde Broeders, de geheime oorzaak herkennen van de disciplinaire tekortkomingen die u de Sillon zo vaak hebt moeten verwijten. Het is niet verwonderlijk dat u in de leiders en in hun aldus gevormde kameraden, of het nu seminaristen of priesters zijn, niet het respect, de volgzaamheid en de gehoorzaamheid vindt die te danken zijn aan uw personen en aan uw gezag; dat u zich niet gehoord voelt van hun kant en dat u er spijt van heeft dat ze zich volledig terugtrekken of, wanneer ze daartoe gedwongen worden door gehoorzaamheid, zich met afschuw overgeven aan niet-sillonisten werken. U bent het verleden, zij zijn de pioniers van de toekomstige beschaving. U staat voor hiërarchie, sociale ongelijkheid, gezag en gehoorzaamheid: oude instellingen waar hun ziel, verliefd op een ander ideaal, niet meer voor kan buigen. In deze gemoedstoestand hebben we bewijs van pijnlijke gebeurtenissen die tranen in hun ogen kunnen veroorzaken, en we kunnen ons, ondanks onze jarenlange animositeit, niet verdedigen tegen een rechtvaardig gevoel van verontwaardiging. Wat! Uw katholieke jeugd is geïnspireerd door wantrouwen jegens de Kerk, hun moeder; zij wordt geleerd dat zij er in de wereld al negentien eeuwen niet in geslaagd is de maatschappij op haar ware fundamenten op te bouwen; dat zij de sociale begrippen gezag, vrijheid, gelijkheid, broederschap en menselijke waardigheid niet heeft begrepen; dat de grote bisschoppen en monarchen, die Frankrijk hebben gecreëerd en zo glorieus hebben geregeerd, er niet in zijn geslaagd hun volk echte rechtvaardigheid en geluk te geven omdat ze niet het ideaal van de Sillon hadden!

De adem van de Revolutie is hier voorbijgegaan en we kunnen concluderen dat als de sociale doctrines van de Sillon verkeerd zijn, de geest ervan gevaarlijk is en de opvoeding ervan fataal.

Maar wat moeten we dan denken van zijn actie in de Kerk, hij wiens katholicisme zo kieskeurig is dat we, als we zijn zaak niet omarmen, in zijn ogen een innerlijke vijand van het katholicisme zouden zijn en we niets zouden begrijpen van het Evangelie en van Jezus Christus? Wij geloven dat het goed is om op deze vraag aan te dringen, omdat het juist zijn katholieke ijver is die de Sillon, zelfs in de afgelopen tijd, kostbare aanmoediging en roemrijke stemmen heeft verdiend. Welnu, in het licht van de woorden en daden moeten we zeggen dat de Sillon, zowel in zijn daden als in zijn leer geen voldoening geeft aan de Kerk.

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam