• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Nu is hier het hoofdelement, het morele element. Aangezien het gezag, zoals we hebben gezien, zeer klein is, is er een andere kracht nodig om het goed te maken en zich te verzetten tegen een permanente reactie op individueel egoïsme. Dit nieuwe principe, deze kracht, is de liefde voor het professionele belang en het publieke belang, dat wil zeggen voor het einde van het beroep en de samenleving. Stelt u zich een maatschappij voor waar in de ziel van ieder mens, met de aangeboren liefde voor het individuele goede en het goede van het gezin, de liefde voor het professionele goed en het publieke goed zou heersen, waar in het geweten van ieder mens deze liefdes zo ondergeschikt zouden zijn dat het superieure goed altijd voorrang heeft op het inferieure goed; zou zo'n maatschappij niet zonder gezag kunnen doen en het ideaal van de menselijke waardigheid kunnen bieden, waarbij iedere burger de ziel van een koning heeft, iedere arbeider de ziel van een baas? Verlost van de engheid van zijn privé-belangen en verheven tot de belangen van zijn beroep en, nog hoger, tot die van de hele natie en, nog hoger, tot die van de mensheid (want de horizon van de Sillon houdt niet op bij de grenzen van het vaderland, hij strekt zich uit tot alle mensen tot aan de uiteinden van de wereld), zou het menselijke hart, vergroot door de liefde voor het algemeen belang, alle kameraden van hetzelfde beroep, alle landgenoten, alle mensen omhelzen. En dit is de ideale menselijke grootsheid en adel die bereikt wordt door de beroemde trilogie: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Deze drie elementen, politiek, economisch en moreel, zijn ondergeschikt aan elkaar en het is, zoals gezegd, het morele element dat het belangrijkste is. Geen enkele politieke democratie is immers levensvatbaar als ze niet diep geworteld is in de economische democratie. Geen van beide is mogelijk, tenzij het geworteld is in een gemoedstoestand waarin het geweten met evenredige morele verantwoordelijkheden en energieën wordt belegd. Maar stel dat deze gemoedstoestand, die dus bestaat uit bewuste verantwoordelijkheid en morele krachten, de economische democratie op natuurlijke wijze zal voortkomen uit deze gemoedstoestand door de vertaling in actie van dit geweten en deze energieën; en op dezelfde manier en met dezelfde middelen zal de politieke democratie voortkomen uit het bedrijfssysteem; en de politieke en economische democratie, die de andere draagt, zal zich in het geweten van het volk op onwankelbare fundamenten vastzetten.

Dit is, kortom, de theorie, men zou kunnen zeggen de droom van de Sillon, en dit is waar het onderwijs van de Sillon en de zogenaamde democratische opvoeding van het volk op gericht is, dat wil zeggen, om het burgerbewustzijn en de verantwoordelijkheid van elk individu, waaruit de economische en politieke democratie, en de heerschappij van rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap zullen voortkomen, tot het uiterste te brengen.

Deze korte uiteenzetting, Eerwaarde Broeders, laat al duidelijk zien hoe juist Wij zeiden dat de Sillon zich verzet tegen de leer van de leer, dat zij haar stad bouwt op een theorie die in strijd is met de katholieke waarheid, en dat zij de essentiële en fundamentele begrippen die de sociale verhoudingen in elke menselijke samenleving bepalen, verdraait. Dit verzet zal nog duidelijker tot uiting komen in de volgende overwegingen. 

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam