• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Sillon heeft de nobele zorg voor de menselijke waardigheid. Maar zij begrijpt deze waardigheid op de manier van bepaalde filosofen wier werk de Kerk verre van te prijzen is. Het eerste element van deze waardigheid is vrijheid, begrepen in de zin dat, behalve op het gebied van religie, ieder mens autonoom is. Uit dit basisprincipe trekt hij de volgende conclusies: Vandaag de dag staat het volk onder een bestuurlijk gezag dat losstaat van zichzelf, en moet het zich daarvan bevrijden: politieke emancipatie. Zij staan onder de afhankelijkheid van de beschermheiligen die, met hun arbeidsinstrumenten, hen uitbuiten, onderdrukken en verlagen; zij moeten hun juk van zich afschudden: de economische emancipatie. Ten slotte wordt zij gedomineerd door een kaste die de heerser wordt genoemd en waarvan de intellectuele ontwikkeling zorgt voor een overwicht in de richting van het bedrijfsleven; zij moet ontsnappen aan haar overheersing: de intellectuele emancipatie. Het gelijktrekken van de voorwaarden vanuit dit drievoudige gezichtspunt zal de gelijkheid tussen de mensen tot stand brengen, en deze gelijkheid is echte menselijke gerechtigheid.

Een politieke en sociale organisatie die gebaseerd is op deze dubbele basis, vrijheid en gelijkheid (binnenkort samengevoegd met de broederschap), noemen ze Democratie.

Vrijheid en gelijkheid zijn echter slechts de negatieve kant, zogezegd. Wat de democratie schoon en positief maakt, is de grootst mogelijke participatie van iedereen in de regering van de publieke zaak. En dit omvat een drievoudig element: politiek, economie en moraal. 

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam