• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Op de eerste plaats moet de claim van de Sillon om te ontsnappen aan de aanwijzingen van het kerkelijk gezag ernstig worden genoteerd. De leiders van Le Sillon beweren namelijk dat ze op een terrein opereren dat niet dat van de Kerk is; dat ze alleen de belangen van de wereldlijke orde nastreven en niet die van de geestelijke orde; dat de Sillonist gewoonweg een katholiek is die zich inzet voor de zaak van de arbeidersklasse, voor de democratische werken en die uit de praktijken van zijn geloof de energie van zijn devotie put; dat hij, net als katholieke ambachtslieden, arbeiders, economen en politici, onderworpen blijft aan de regels van de moraal die iedereen gemeen heeft, en niet meer of minder is dan zij, op een bijzondere manier, onderworpen zijn aan kerkelijk gezag. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat zij er prat op gaan de menselijke waardigheid en de al te verachte toestand van de arbeidersklasse te verhogen, de arbeidswetten en de betrekkingen tussen kapitaal en loontrekkenden rechtvaardig en volmaakt te maken, meer rechtvaardigheid en liefdadigheid op aarde tot stand te brengen, en door middel van diepe en vruchtbare sociale bewegingen een onverwachte vooruitgang in nederigheid te bevorderen. En we geven deze inspanningen niet de schuld, die in alle opzichten uitstekend zouden zijn als de gegroefde mannen niet zouden vergeten dat de vooruitgang van een wezen bestaat uit het versterken van zijn natuurlijke vermogens door nieuwe energieën en het vergemakkelijken van het spelen van hun activiteit binnen het kader en in overeenstemming met de wetten van zijn grondwet, en dat, in tegendeel, door het verwonden van zijn essentiële organen, door het breken van het kader van hun activiteit, men het wezen niet in de richting van de vooruitgang duwt, maar in de richting van de dood. Dit is echter wat ze willen doen met de menselijke samenleving; het is hun droom om de natuurlijke en traditionele fundamenten ervan te veranderen en een toekomstige stad te beloven die gebouwd is op andere principes, die ze vruchtbaarder en weldadiger durven te verklaren dan de principes waarop de huidige christelijke stad rust.

Nee, eerbiedwaardige broeders - in deze tijden van sociale en intellectuele anarchie, waarin iedereen zich voordoet als arts en wetgever, moet er krachtig aan herinnerd worden - de stad zal niet anders gebouwd worden dan God haar gebouwd heeft; de maatschappij zal niet gebouwd worden tenzij de Kerk de fundamenten legt en het werk regisseert; nee, de beschaving zal niet meer uitgevonden worden en de nieuwe stad zal niet meer in de wolken gebouwd worden. Nee, de beschaving is niet meer uit te vinden of de nieuwe stad te bouwen in de wolken. Het is, het is; het is de christelijke beschaving, het is de katholieke stad. Het is slechts een kwestie van het vestigen en het onophoudelijk herstellen van het natuurlijke en goddelijke fundament tegen de steeds toenemende aanvallen van ongezonde utopie, opstand en onreinheid: "omnia instaurare in Christo".

En om te voorkomen dat wij worden beschuldigd van een te summier en ongerechtvaardigd rigoureus oordeel over de sociale theorieën van de Sillon, willen wij de belangrijkste punten in herinnering brengen. 

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam