• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het was de dag na de gedenkwaardige Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Onze voorganger, van de gelukkige herinnering, Leo XIII, over de toestand van de arbeiders. De Kerk had door de mond van haar opperste leider alle tederheid van haar moederlijk hart op de nederigen en de kleinen uitgestort en leek te roepen tot steeds meer kampioenen van het herstel van de orde en de gerechtigheid in onze onrustige maatschappij. Zijn de oprichters van Le Sillon niet op het juiste moment gekomen om jonge en gelovige troepen in dienst te stellen voor de verwezenlijking van zijn verlangens en hoop? En in feite heeft de Sillon onder de arbeidersklasse de standaard van Jezus Christus verheven, het teken van verlossing voor individuen en naties, zijn sociale activiteit voedt aan de bronnen van genade, respect voor religie oplegt aan de minst gunstige kringen, de onwetende en goddeloze gewend is om over God te horen, en vaak, in tegenstrijdige conferenties, tegenover een vijandig publiek, opstaat, gewekt door een vraag of sarcasme, om luidkeels zijn geloof te schreeuwen. Dit waren de goede tijden van de Sillon; het is de mooie kant ervan die de bemoediging en goedkeuring verklaart dat het bisschopsambt en de Heilige Stoel hem niet hebben gespaard, zolang deze religieuze vurigheid het ware karakter van de Sillon-beweging maar kon verhullen.
 

Want, het moet gezegd worden, eerbiedwaardige broeders, onze hoop is voor een groot deel bedrogen. Er kwam een dag dat de Sillon, voor de ogen van de helderziende, verontrustende tendensen liet zien. De Sillon is afgedwaald. Zou het anders kunnen? De oprichters, jong, enthousiast en zelfverzekerd, waren niet voldoende gewapend met historische wetenschap, gezonde filosofie en sterke theologie om zonder gevaar het hoofd te bieden aan de moeilijke sociale problemen waar ze door hun activiteit en hun hart toe werden aangetrokken, en om zich op het gebied van de leer en de gehoorzaamheid te wapenen tegen liberale en protestantse infiltratie.

Er was geen gebrek aan advies, vermaningen kwamen na advies: maar we hadden de pijn van het te zien en de adviezen en {...} Het is zo ver gekomen dat we onze plicht zouden verraden als we nog langer zouden zwijgen. We zijn de waarheid verschuldigd aan onze lieve kinderen van de Sillon, die een grootmoedige vurigheid hebben meegesleept op een even vals als gevaarlijk pad. We zijn het verschuldigd aan een groot aantal seminaristen en priesters die de Sillon heeft verwijderd, zo niet van het gezag, dan toch van de richting en de invloed van hun bisschoppen. We zijn het ten slotte verschuldigd aan de Kerk, waar de Sillon verdeeldheid zaait en wiens belangen ze compromitteren.

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam