• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
- de Leer der Aflaten - van 1 januari 1967 lezen wij: "Om nu de aflatenpraktijk zelf. . . tot grotere waardigheid en achting te brengen, heeft onze Moeder de heilige Kerk het nuttig geoordeeld iets te vernieuwen in de regeling daarvan en heeft zij besloten nieuwe normen te geven". H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 11

En in H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
van diezelfde Constitutie wordt bepaald: "Het Handboekje voor de aflaten zal worden herzien met de opzet alleen de voornaamste gebeden en werken van vroomheid, naastenliefde en boetvaardigheid met aflaten te verrijken".

Gevolg gevend aan de wil van de Heilige Vader die hij reeds kenbaar had gemaakt hetzij door de Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
, hetzij door nieuwe beschikkingen, heeft deze Heilige Penitentiarie met zorg het nieuwe Apostolische Penitentiarie
Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
laten samenstellen.

De Heilige Vader, Paus Paulus VI, heeft nu het door ondergetekende, Kardinaal Groot-Penitentiarius, op de audiëntie van 14 juni van dit jaar, hem voorgelegde nieuwe Handboekje voor de Aflaten, gedrukt in de Vaticaanse drukkerij, goedgekeurd op de 15de van dezelfde maand en als authentiek verklaard, met opheffing van de algemene aflaat-verleningen, die niet in dit Apostolische Penitentiarie
Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
worden vermeld en eveneens van de bepalingen uit de Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
, de apostolische brieven, zelfs "motu proprio" gegeven, en de decreten van de Heilige Stoel over die aflaten, welke hieronder niet worden vermeld bij de Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
betreffende de aflaten.

Dit, niettegenstaande alle tegengestelde bepalingen, ook die, welke een speciale vernoeming verdienen.

Gegeven te Rome, door dezelfde Heilige Apostolische Penitentiarie, 29 juni 1968, op het feest van de heilige Apostelen Petrus en Paulus,

+ Josephus Card. Ferretto

Tit. Bisschop van de suburbicaire kerk van Sabina-Poggio

Groot Penitentiarius

Joannes Sessolo Regent 

Zie ook:

Inmiddels zijn er vier versies verschenen van bedoelde "Enchiridion Indulgentiarum

 • 26-08-2002: Apostolische Penitentiarie
  Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
  Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
  4e editie
 • 16-07-1999: Apostolische Penitentiarie
  Enchiridion Indulgentiarum - tertia editur (16 juli 1999)
  3e editie 
  • Decreet bij de 3e Editie
 • 18-05-1986: Apostolische Penitentiarie
  Enchiridion Indulgentiarum - seconda editur (18 mei 1986)
  2e editie
 • 29-06-1966: Apostolische Penitentiarie
  Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
  Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
  1e editie -

 

Document

Naam: DECREET BIJ ENCHIRIDION INDULGENTIARUM
(bij de eerste druk)
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: Josephus Kard. Ferretto
Datum: 29 juni 1968
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam