• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hieruit mogen wij niet afleiden dat de doctrinaire verklaringen en bepalingen van het Leergezag slechts een onherroepelijke instemming vereisen wanneer die gepaard gaan met een plechtig oordeel of een beslissende daad; is dit niet het geval dan zou, zegt men, slechts de waarde van de argumenten of van de ingeroepen motieven gelden. In de encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
en in de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
heb ik het constante geloof van de Kerk willen bevestigen in waarheden die door de H. Schrift, de Traditie en het unaniem leerambt van de herders worden geattesteerd.

Het leergezag dat aan de opvolger van Petrus toevertrouwd is en waardoor hij "zijn broeders bevestigt" (Lc. 22, 32), drukt de gemeenschappelijke zekerheid uit zoals die thans in het leven en in de leer van de Kerk tot uiting komt. Het is dringend nodig het authentieke begrip van het gezag opnieuw te ontdekken, niet enkel onder zijn formeel juridisch aspect, maar dieper, als de instantie die een waarborg, een bewaarmiddel en een gids kan zijn voor de christelijke gemeenschap. Zo wordt de trouw verzekerd aan een blijvende traditie en het contact veilig gesteld met de prediking van de apostelen en de bron die aan de oorsprong ligt van de christelijke realiteit.  

Document

Naam: DE THEOLOOG HEEFT BEHOEFTE AAN HET LEVENDE WOORD VAN HET MAGISTERIUM
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 november 1995
Copyrights: © 1996, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 266, p. 345-347
Vrij vertaling vanuit het Frans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam