• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij zijn er ons van bewust dat de betekenis en de taak van het Leergezag van de Kerk op een wijd verspreid onbegrip stuit. Dit onbegrip ligt aan de basis van de kritiek en van de contestatie vanwege een groot aantal theologen ten overstaan van bepaalde verklaringen in verband met recente documenten van het Pauselijk Leergezag: de encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
(over de beginselen en de beleving van de moraal) en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
(over de waarde en het onschendbaar karakter van het menselijk leven), de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
(over de onmogelijkheid de priesterwijding toe te dienen aan vrouwen) en de Congregatie voor de Geloofsleer
Annus Internationalis Familiae
Brief aan de bisschoppen van de R.-K. Kerk over het ontvangen van de Communie door hertrouwd gescheiden gelovigen
(14 september 1994)
. Vanzelfsprekend moeten we hier onderscheid maken. Er zijn immers theologen die in een geest van samenwerking en van kerkelijke verbondenheid hun moeilijkheden en vragen inbrengen en aldus op een positieve manier het hunne bijdragen opdat het nadenken over het geloofsdeposito in een vruchtbaar rijpingsproces zou kunnen verlopen.

Maar er is ook een publieke weerstand ten opzichte van het Leergezag. Het niet akkoord gaan leidt tot een tegen-leergezag, dat de gelovigen aanzet tot alternatieve stellingnamen en houdingen. De veelheid van culturen, de verscheidenheid van oriëntaties, de waaier van verschillende theologische systemen zijn slechts legitiem, voorzover ze een objectieve eenheid van geloven veronderstellen.

De vrijheid van het theologisch onderzoek betekent geen vrijheid t.o.v. de waarheid; ze steunt op de onderwerping van de persoon aan de morele verplichting de waarheid te gehoorzamen, een waarheid die door de Openbaring voorgehouden wordt en in geloof aanvaard.  

Document

Naam: DE THEOLOOG HEEFT BEHOEFTE AAN HET LEVENDE WOORD VAN HET MAGISTERIUM
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 november 1995
Copyrights: © 1996, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 266, p. 345-347
Vrij vertaling vanuit het Frans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam