• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De actualiteit

Tenslotte is de encycliek een antwoord op de bijzonder belangrijke culturele uitdaging die door de actualiteit van onze tijd gesteld wordt: het betreft de zin van de vrijheid. "Waarheid en vrijheid dienen ofwel samen te gaan of zij gaan samen ellendig ten onder". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 90 Dat is, als men wil, de laatste dringende eis die uit de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
naar voren komt.

In onze tijd is de idee van de vrijheid tot volle wasdom gekomen, en wel zo dat deze vrijheid opgevat wordt als absolute autonomie en men niet ziet, hoe het mogelijk is deze te verbinden met het idee van de absolute en ongeconditioneerde waarheid. Het belangrijkste gevolg hiervan is de wijdverbreide mening dat het alleen mogelijk en legitiem is te zoeken naar een gemeenschappelijk gebied of platform waar ethische of algemeen menselijke waarden bepaald worden, waaromheen dan een consensus geconstrueerd moet worden. Een mogelijke consensus wordt het begin en het doel van de culturele, filosofische reflectie en de dialoog; dus niet de instemming van of het zoeken naar de waarheid, maar de algemene consensus die men realistisch kan bereiken en die: de vrijheid van allen en ieder individu respecteert, vormt het doel van de reflectie en de culturele en sociale positiebepaling.

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
gaat boven deze onderdrukking en beperking van de rede en de vrijheid uit en brengt daarentegen een onlosmakelijke band tussen waarheid en vrijheid naar voren. De vrijheid is niet eenvoudigweg een vermogen om onverschillige of uitwisselbare keuzes tot stand te brengen, maar zij is gericht op de volheid, het volmaakte leven dat de persoon moet verwerven door zijn vrijheid te gebruiken, maar dan wel op de juiste wijze (recta ratio).

Vrijheid vindt haar zin, en derhalve haar waarheid, door zichzelf te richten op haar eigen doel in overeenstemming met de natuur van de menselijke persoon. Derhalve heeft de vrijheid een onlosmakelijke band met de waarheid van de mens, die geschapen is naar het beeld van God; zij bestaat vooral in het beminnen van God en de naaste.

Er bestaat dus een correlatie tussen liefde en waarheid. De liefde tot God en de naaste kan alleen maar consistentie hebben als zij bestaat in een diepe liefde voor de waarheid van God en de naaste. Wat meer is, de ware liefde tot de mens bestaat erin hem datgene te willen geven waaraan hij het meest behoefte heeft: kennis en waarheid. Ziedaar waarom de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
actueel is, van een diepgaande actualiteit, niet een oppervlakkige overeenkomstig de geldende mode: zij is actueel, omdat zij laat zien dat het geloof als het aanvaarden van de waarheid van God die Zich openbaart in Jezus Christus, niet een bedreiging is noch voor de rede noch voor de vrijheid. Het geloof beschermt de rede, omdat het een mens die vragen stelt en onderzoekt, nodig heeft. Vragen stellen is geen belemmering voor het geloof, maar wel een houding van een zich afsluiten die geen vragen wil stellen en de waarheid beschouwt als iets onbereikbaars of iets dat niet de moeite waard is om ernaar te streven. Het geloof heeft geen destructieve uitwerking op de rede, het bewaakt haar en door zo te handelen blijft het trouw aan zichzelf.

Op dezelfde wijze beschermt het geloof ook de vrijheid, omdat de mens, als hem eenmaal de waarheid ontnomen is, ofwel steeds meer gebracht wordt tot een destructieve wil om de vrijheid van anderen te onderdrukken of tot de wanhoop van de eenzaamheid. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 70 De vrijheid kan - en dit is de boodschap van Johannes Paulus II - alleen maar bereikt en gegarandeerd worden als de weg naar de waarheid voor allen en overal altijd geopend en toegankelijk blijft.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN "FIDES ET RATIO"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 15 oktober 1998
Copyrights: © 1999, Internationale Katholiek Tijdschrift "Communio" jrg. 24 nr. 1, p. 67-71
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam