• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het thema van de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
over de verhouding tussen geloof en rede zou op het eerste gezicht uitermate intellectueel kunnen lijken, een onderwerp dat voorbehouden is aan vaklui: theologen, filosofen of geleerden. De encycliek is zeker direct gericht, niet alleen tot de bisschoppen van de katholieke Kerk, maar ook tot theologen, filosofen, mensen met een bepaalde cultuur. Maar zij ondervraagt alle mensen, in zoverre in iedere mens het verlangen huist de waarheid te kennen en een antwoord te vinden op de fundamentele vragen omtrent het bestaan: "Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Wat is de zin van de aanwezigheid van het kwaad, het lijden, de dood? Wat zal er na dit leven zijn?". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 1

In de eerste zin van de encycliek ligt al de reden van dit document vervat:

"Geloof en rede zijn als de twee vleugels waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te aanschouwen". Het centrale probleem van de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
is immers het probleem van de waarheid, dat echter niet een van de zovele ingewikkelde problemen is die de mens onder ogen moet zien, maar het fundamentele, niet te elimineren probleem van alle tijden en periodes in het leven en de geschiedenis van de mensheid.

De waarheid is samen met de liefde het fundamentele bestanddeel van de christelijke openbaring. De universaliteit van het christendom volgt uit het feit dat het aanspraak maakt op de waarheid, en deze verdwijnt als de overtuiging verdwijnt dat het geloof de waarheid is. De waarheid geldt echter voor allen en daarom geldt het christendom voor allen, omdat het waar is. Hierop is de reden van en de plicht van de Kerk tot missionering gebaseerd: als de menselijke rede de waarheid verlangt te kennen, als de mens voor de waarheid geschapen is, dan doet de christelijke boodschap een beroep op de rede, zich hiervoor open te stellen om in het hart van de mens binnen te treden. Er kan dus geen tegenstelling, of scheiding zijn tussen christelijk geloof en menselijk rede, zij kunnen geen vreemden voor elkaar zijn, omdat zij, ook al zijn zij verschillend, verenigd worden door de waarheid, beide een eigen rol vervullen ten dienste van de waarheid, beide hun oorspronkelijk fundament vinden in de waarheid.

In deze bijdrage van mij zal ik mij ertoe beperken in het kort de context, de originaliteit en de actualiteit van de encycliek naar voren te brengen, zonder een analyse van haar onderdelen te maken, ook omdat het niet past binnen het kader van de concrete mogelijkheden van deze presentatie. 

Document

Naam: PRESENTATIE VAN "FIDES ET RATIO"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 15 oktober 1998
Copyrights: © 1999, Internationale Katholiek Tijdschrift "Communio" jrg. 24 nr. 1, p. 67-71
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam