• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Heel het leven van het gezin is een barmhartig “weiden”. Ieder schildert en schrijft met zorg in het leven van de ander: “Gij zijt zelf onze aanbeveling, geschreven in ons hart (...) niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God” (2 Kor. 3, 2-3). Ieder is een “visser van mensen” Vgl. Lc. 5, 10 , die in de naam van Jezus de netten uitwerpt Vgl. Lc. 5, 5 naar de ander, of een boer die op het verse land werkt dat zijn dierbaren zijn, en daarbij het beste in hen wakker maakt. De huwelijkse vruchtbaarheid brengt ook vooruithelpen met zich mee, omdat

“een persoon liefhebben betekent van hem iets verwachten dat ondefinieerbaar, niet te voorzien is; het betekent tegelijkertijd hem op de een of andere wijze het middel bieden om op deze verwachting te antwoorden”. Gabriël Marcel, Homo viator. Prolégomènes à une métaphisique de l’espérance. Parijs 1944, 63

Dit is een eredienst aan God, omdat Hij het is die veel goede dingen in de ander heeft gezaaid in de hoop dat wij ze doen groeien.

It is a profound spiritual experience to contemplate our loved ones with the eyes of God and to see Christ in them. This demands a freedom and openness which enable us to appreciate their dignity. We can be fully present to others only by giving fully of ourselves and forgetting all else. Our loved ones merit our complete attention. Jesus is our model in this, for whenever people approached to speak with him, he would meet their gaze, directly and lovingly. Vgl. Mc. 10, 21 No one felt overlooked in his presence, since his words and gestures conveyed the question: “What do you want me to do for you?” (Mc. 10, 51). This is what we experience in the daily life of the family. We are constantly reminded that each of those who live with us merits complete attention, since he or she possesses infinite dignity as an object of the Father’s immense love. This gives rise to a tenderness which can

“ in de ander de vreugde wekken zich bemind te voelen. Zij komt in het bijzonder tot uitdrukking in het zich met verfijnde aandacht richten op de beperkingen van de ander, in het bijzonder wanneer deze duidelijk naar voren komen.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 88

Led by the Spirit, the family circle is not only open to life by generating it within itself, but also by going forth and spreading life by caring for others and seeking their happiness. This openness finds particular expression in hospitality, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 44 which the word of God eloquently encourages: “Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares” (Heb. 13, 2). When a family is welcoming and reaches out to others, especially the poor and the neglected, it is

“symbool en getuigenis van het moederschap van de Kerk en neemt het daaraan deel.”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 49

Social love, as a reflection of the Trinity, is what truly unifies the spiritual meaning of the family and its mission to others, for it makes present the kerygma in all its communal imperatives. The family lives its spirituality precisely by being at one and the same time a domestic church and a vital cell for transforming the world. Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 248-254. Voor de sociale aspecten van het gezin

The teaching of the Master Vgl. Mt. 22, 30 and Saint Paul Vgl. 1 Kor. 7, 29-31 on marriage is set – and not by chance – in the context of the ultimate and definitive dimension of our human existence. We urgently need to rediscover the richness of this teaching. By heeding it, married couples will come to see the deeper meaning of their journey through life. As this Exhortation has often noted, no family drops down from heaven perfectly formed; families need constantly to grow and mature in the ability to love. This is a neverending vocation born of the full communion of the Trinity, the profound unity between Christ and his Church, the loving community which is the Holy Family of Nazareth, and the pure fraternity existing among the saints of heaven. Our contemplation of the fulfilment which we have yet to attain also allows us to see in proper perspective the historical journey which we make as families, and in this way to stop demanding of our interpersonal relationships a perfection, a purity of intentions and a consistency which we will only encounter in the Kingdom to come.  

Het houdt ons ook ver van harde oordelen over hen die in moeilijke situaties leven. Wij zijn allen opgeroepen het streven naar iets dat boven onszelf en onze grenzen uitgaat levend te houden en ieder gezin moet in deze voortdurende aansporing leven. Gaan we vooruit als gezinnen, blijven we onderweg! Wat ons beloofd is, is groter dan we ons kunnen inbeelden. Raken we niet vertwijfeld over onze begrensdheden, maar doen we evenzo weinig afstand van het streven naar de volheid van de liefde en de communio met God, die ons toegezegd is.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam