• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In het huwelijk beleeft men ook wat het betekent één persoon geheel toe te behoren. De echtgenoten nemen de uitdaging en het streven op zich samen oud te worden en af te takelen en zo weerspiegelen zij de trouw van God. Dit vast besluit, dat een levensstijl kenmerkt, is een

“innerlijk vereiste van het huwelijksverbond”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11 

omdat

“hij die niet besluit voor altijd lief te hebben, moeilijk één dag oprecht kan liefhebben”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens de Heilige Mis, gevierd voor de gezinnen in Córdoba - Argentinië (8 apr 1987), 4

Dit zou echter geen spirituele betekenis hebben, als het alleen maar een wet zou betreffen die met berusting wordt beleefd. Het is een toebehoren van het hart, waar God alleen ziet. Vgl. Mt. 5, 28 Iedere morgen, wanneer men opstaat, wordt dit besluit van trouw vernieuwd, wat er ook moge gebeuren gedurende de dag. En ieder verwacht, dat hij, wanneer hij gaat slapen, opstaat om dit avontuur voort te zetten, vertrouwend op de hulp van de Heer. Zo is iedere partner voor de ander teken en instrument van de nabijheid van de Heer, die ons niet alleen laat: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20).

There comes a point where a couple’s love attains the height of its freedom and becomes the basis of a healthy autonomy. This happens when each spouse realizes that the other is not his or her own, but has a much more important master, the one Lord. No one but God can presume to take over the deepest and most personal core of the loved one; he alone can be the ultimate centre of their life. At the same time, the principle of spiritual realism requires that one spouse not presume that the other can completely satisfy his or her needs. The spiritual journey of each – as Dietrich Bonhoeffer nicely put it – needs to help them to a certain “disillusionment” with regard to the other, Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Munich, 1973, p. 18 to stop expecting from that person something which is proper to the love of God alone. This demands an interior divestment. The space which each of the spouses makes exclusively for their personal relationship with God not only helps heal the hurts of life in common, but also enables the spouses to find in the love of God the deepest source of meaning in their own lives. Each day we have to invoke the help of the Holy Spirit to make this interior freedom possible.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam