• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij hebben het altijd gehad over de inwoning van God in het hart van de persoon die leeft in zijn genade. Vandaag kunnen wij ook zeggen dat de Drie-eenheid tegenwoordig is in de tempel van de huwelijksgemeenschap. Zoals Zij woont in de lofprijzingen van haar volk Vgl. Ps. 22, 3 , zo leeft Zij ten diepste in de huwelijksliefde die haar verheerlijkt.

De tegenwoordigheid van de Heer woont in het reële en concrete gezin, met al zijn leed, strijd, vreugde en dagelijkse voornemens. Wanneer men in een gezin leeft, is het moeilijk daar te veinzen en te liegen, wij kunnen geen masker laten zien. Als de liefde deze authenticiteit bezielt, heerst de Heer er met zijn vreugde en vrede. De spiritualiteit van de liefde van het gezin bestaat uit duizenden reële en concrete gebaren. In deze verscheidenheid van gaven en ontmoetingen die de gemeenschap doen rijpen, heeft God zijn eigen verblijf. Deze toewijding verenigt

“menselijke en goddelijke waarden”,2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49

omdat zij vol is van de liefde van God. Uiteindelijk is de huwelijksspiritualiteit een spiritualiteit van de band waarin de goddelijke liefde woont.

Een gezinsgemeenschap die goed wordt beleefd, is een ware weg van heiliging in het gewone leven en van mystieke groei, een middel voor een innige eenwording met God. De broederlijke en gemeenschappelijke behoeften van het gezinsleven zijn immers een gelegenheid om het hart steeds meer te openen en dit maakt een ontmoeting met de Heer steeds vollediger. Het Woord van God zegt dat “wie zijn broeder haat, in duisternis is” (1 Joh. 2, 11), “nog in het gebied van de dood is” (1 Joh. 3, 14) en “God niet kent” (1 Joh. 4, 8). Mijn voorganger Benedictus XVI heeft gezegd dat

“de ogen te sluiten voor de naaste ook voor God blind maakt” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 16

en dat de liefde in wezen het enige licht is dat

“een duistere wereld steeds weer verlicht”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 39

Alleen “als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden” (1 Joh. 4, 12). Gegeven dat

“de mens een aangeboren en structurele sociale dimensie heeft” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40 

en

“het echtpaar en het gezin de eerste en oorspronkelijke uitdrukking zijn van de sociale dimensie van de mens”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40 

krijgt de spiritualiteit vorm in de gemeenschap van het gezin. Daarom moeten zij die diepe geestelijke verlangens hebben, niet het gevoel hebben dat het gezin hen verwijdert van een groei in het leven van de Geest, maar dat het een traject is dat de Heer gebruikt om hen te brengen tot de toppen van de mystieke vereniging

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam