• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

We have always spoken of how God dwells in the hearts of those living in his grace. Today we can add that the Trinity is present in the temple of marital communion. Just as God dwells in the praises of his people Vgl. Ps. 22, 3 , so he dwells deep within the marital love that gives him glory.

Een gezinsgemeenschap die goed wordt beleefd, is een ware weg van heiliging in het gewone leven en van mystieke groei, een middel voor een innige eenwording met God. De broederlijke en gemeenschappelijke behoeften van het gezinsleven zijn immers een gelegenheid om het hart steeds meer te openen en dit maakt een ontmoeting met de Heer steeds vollediger. Het Woord van God zegt dat “wie zijn broeder haat, in duisternis is” (1 Joh. 2, 11), “nog in het gebied van de dood is” (1 Joh. 3, 14) en “God niet kent” (1 Joh. 4, 8). Mijn voorganger Benedictus XVI heeft gezegd dat

“de ogen te sluiten voor de naaste ook voor God blind maakt” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 16

en dat de liefde in wezen het enige licht is dat

“een duistere wereld steeds weer verlicht”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 39

Alleen “als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden” (1 Joh. 4, 12). Gegeven dat

“de mens een aangeboren en structurele sociale dimensie heeft” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40 

en

“het echtpaar en het gezin de eerste en oorspronkelijke uitdrukking zijn van de sociale dimensie van de mens”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40 

krijgt de spiritualiteit vorm in de gemeenschap van het gezin. Daarom moeten zij die diepe geestelijke verlangens hebben, niet het gevoel hebben dat het gezin hen verwijdert van een groei in het leven van de Geest, maar dat het een traject is dat de Heer gebruikt om hen te brengen tot de toppen van de mystieke vereniging

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam