• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
HOOFDSTUK 9  -  SPIRITUALITEIT IN HUWELIJK EN GEZIN (313-325)

HOOFDSTUK 9 - Spiritualiteit in huwelijk en gezin (313-325)

De liefde krijgt verschillende nuanceringen al naar gelang de levensstaat waartoe ieder is geroepen. Enkele decennia geleden bracht het Tweede Vaticaans Concilie naar aanleiding van het lekenapostolaat de spiritualiteit die uit het gezinsleven ontstaat, duidelijk naar voren. Het zei dat de lekenspiritualiteit

“een eigen karakter krijgen” ook vanuit “huwelijks- en gezinsleven” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 4 

en dat de zorgen van het gezin niet iets moet zijn dat vreemd is aan hun stijl van geestelijk leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 4 Daarom is het de moeite waard kort stil te staan bij het beschrijven van enkele fundamentele eigenschappen van deze specifieke spiritualiteit, die zich ontwikkelt in de dynamiek van de relaties in het gezinsleven.

“Christelijke echtgenoten zijn voor elkaar, voor hun kinderen en voor de andere familieleden medewerkers van de genade en getuigen van het geloof” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11

God nodigt hen uit leven voort te brengen en voor elkaar te zorgen. Daarom “is” het gezin

“altijd het dichtstbijzijnde “ziekenhuis” geweest” Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 18. Het gezin en ziekte (10 juni 2015), 1

Laten wij voor elkaar zorgen, laten wij elkaar ondersteunen en stimuleren en laten wij dit alles beleven als een deel van onze gezinsspiritualiteit. Het leven als paar is een deelname aan het vruchtbaar werk van God en ieder is voor de ander een voortdurende uitdaging van de Geest. Gods liefde komt tot uitdrukking

“door middel van de levende en concrete woorden waarmee man en vrouw elkaar hun huwelijksliefde betuigen” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 12

Zo zijn de twee onder elkaar weerspiegeling van de goddelijke liefde die troost met een woord, een blik, hulp, een liefkozing, een omarming. Daarom

“is het willen vormen van een gezin de moed hebben deel uit te maken van Gods droom, de moed om met Hem te dromen, de moed om met Hem te bouwen, de moed om met Hem deze geschiedenis op het spel te zetten, een wereld te scheppen waarin niemand zich alleen voelt” Paus Franciscus, Toespraak, Wake tijdens de 8e Wereldgezinsdagen - Benjamin Franklin Parkway van Philadelphia (Pennsylvania, USA), Moed! Volmaakte gezinnen bestaan niet! (26 sept 2015), 13

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam