• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In order to avoid all misunderstanding, I would point out that in no way must the Church desist from proposing the full ideal of marriage, God’s plan in all its grandeur:

"De gedoopte jongeren dienen te worden aangemoedigd om niet te aarzelen ten overstaan van de rijkdom die het sacrament van het huwelijk verschaft aan hun plannen van liefde, gesterkt door de steun die zij ontvangen van de genade van Christus, en door de mogelijkheid ten volle deel te nemen aan het leven van de Kerk." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 26

A lukewarm attitude, any kind of relativism, or an undue reticence in proposing that ideal, would be a lack of fidelity to the Gospel and also of love on the part of the Church for young people themselves. To show understanding in the face of exceptional situations never implies dimming the light of the fuller ideal, or proposing less than what Jesus offers to the human being. Today, more important than the pastoral care of failures is the pastoral effort to strengthen marriages and thus to prevent their breakdown.

Tegelijkertijd, vanuit het besef van het belang van de omstandigheden - psychologisch, historisch en zelfs biologisch - volgt hieruit dat

"zonder de waarde van het evangelische ideaal te verminderen, met barmhartigheid en geduld de mogelijke groeifasen te begeleiden van mensen die zich van dag tot dag vormen",

om een plaats te maken voor

"de barmhartigheid van de Heer, die ons ertoe aanzet het mogelijk goede te doen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44

I understand those who prefer a more rigorous pastoral care which leaves no room for confusion. But I sincerely believe that Jesus wants a Church attentive to the goodness which the Holy Spirit sows in the midst of human weakness, a Mother who, while clearly expressing her objective teaching,

“dan ziet het niet af van het mogelijk goede, hoewel het gevaar loopt vuil te worden door de modder van de straat.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 45

The Church’s pastors, in proposing to the faithful the full ideal of the Gospel and the Church’s teaching, must also help them to treat the weak with compassion, avoiding aggravation or unduly harsh or hasty judgements.

Het Evangelie zelf zegt ons niet te oordelen of te veroordelen. Vgl. Mt. 7, 1 Vgl. Lc. 6, 37 Jezus

“verwacht dat wij ervan afzien de persoonlijke of gemeenschappelijke uitvluchten te zoeken die het ons mogelijk maken ons op een afstand te houden van de kern van het menselijk drama, opdat wij het werkelijk aanvaarden in contact te komen met het concrete bestaan van de ander en de kracht van de tederheid leren kennen. Wanneer wij dit doen, wordt het leven voor ons steeds op een schitterende wijze complex”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 270

Het is de voorzienigheid dat deze gedachten plaatsvinden in de context van het Heilig Jaar toegewijd aan de barmhartigheid, want ook in de diverse situaties, waarin zich de gezinnen bevinden heeft

"de Kerk ... de zending de barmhartigheid van God te verkondigen, het kloppend hart van het Evangelie, dat door middel daarvan het hart en de geest van iedere persoon moet bereiken. De Bruid van Christus maakt het gedrag van de Zoon van God tot het hare, die allen tegemoet gaat zonder iemand uit te sluiten." Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 12

Ze weet dat Jezus zelf de herder is van de honderd schapen, niet alleen voor de negenennegentig. Hij houdt van hen allen. Op basis van deze verwerkelijking wordt het mogelijk om

"de balsem van de barmhartigheid (te) bereiken als teken van het Rijk van God, dat al midden onder ons aanwezig is." Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 5

We kunnen niet vergeten dat

"medelijden niet alleen het handelen van de Vader is, maar het criterium wordt om te begrijpen wie zijn ware kinderen zijn. Kortom, wij zijn geroepen te leven van barmhartigheid, omdat ons als eersten barmhartigheid is bewezen." Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 9

{...}

Want

"De draagbalk die het leven van de Kerk schraagt, is de barmhartigheid. Alles in haar pastoraal handelen zou moeten zijn omgeven door de tederheid waarmee zij zich richt tot de gelovigen: niets van haar verkondiging en haar getuigenis naar de wereld toe mag zonder barmhartigheid zijn." Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 10

Het is waar dat wij ons

"Vaak gedragen... als controleurs van de genade en niet als helpers. Maar de Kerk is geen douane, zij is het vaderhuis waar plaats is voor ieder met zijn zwaar leven." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 47

The teaching of moral theology should not fail to incorporate these considerations, for although it is quite true that concern must be shown for the integrity of the Church’s moral teaching, special care should always be shown to emphasize and encourage the highest and most central values of the Gospel, Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 36-37 particularly the primacy of charity as a response to the completely gratuitous offer of God’s love. At times we find it hard to make room for God’s unconditional love in our pastoral activity. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Aan William W. Kard. Baum bij gelegenheid van de cursus over het "forum internum" georganiseerd door de Apostolische Penitentiarie (22 mrt 1996), 5. Misschien is het met enige scrupules dat sommige priesters trouw willen blijven aan de waarheid, en eisen dat boete wordt gedaan, zonder al te veel te nuanceren en waarbij barmhartigheid wordt overschaduwd in het belang van zogezegde rechtvaardigheid. Daarom is het nuttig om de woorden van Sint Johannes Paulus II te herinneren. Hij zei dat de mogelijkheid van een nieuwe zondeval "de authenticiteit van de oplossing niet in het gedrang zou mogen brengen." We put so many conditions on mercy that we empty it of its concrete meaning and real significance. That is the worst way of watering down the Gospel. It is true, for example, that mercy does not exclude justice and truth, but first and foremost we have to say that mercy is the fullness of justice and the most radiant manifestation of God’s truth. For this reason, we should always consider “inadequate any theological conception which in the end puts in doubt the omnipotence of God and, especially, his mercy”. Internationale Theologische Commissie, De hoop op verlossing voor kinderen die sterven zonder gedoopt te zijn (19 apr 2007), 2

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam