• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

At times family life is challenged by the death of a loved one. We cannot fail to offer the light of faith as a support to families going through this experience. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 20 To turn our backs on a grieving family would show a lack of mercy, mean the loss of a pastoral opportunity, and close the door to other efforts at evangelization.

{...}

Vgl. Joh. 11, 33.35

"alsof de tijd blijft stilstaan: een afgrond opent zich die zowel verleden als toekomst opslokt." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 1 "Soms komt men er zelfs toe aan God de schuld te geven. Zoveel volk - ik begrijp het - zijn boos op God" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 2 "Het weduwschap is een bijzonder moeilijke ervaring ... Op het ogenblik dat zij deze ervaring meemaken, laten sommigen zien dat zij de eigen energie met nog meer toewijding weten te richten op hun kinderen en kleinkinderen en daarbij in deze uitdrukking van liefde een nieuwe opvoedkundige zending vinden. ,,, Zij die niet kunnen rekenen op de aanwezigheid van familie aan wie zij zich kunnen wijden en van wie zij genegenheid en nabijheid kunnen ontvangen, moeten door de christelijke gemeenschap met bijzondere aandacht en bereidheid worden ondersteund, vooral als zij in behoeftige omstandigheden verkeren." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 19

Ordinarily, the grieving process takes a fair amount of time, and when a pastor must accompany that process, he has to adapt to the demands of each of its stages. The entire process is filled with questions: about the reasons why the loved one had to die, about all the things that might have been done, about what a person experiences at the moment of death. With a sincere and patient process of prayer and interior liberation, peace returns. At particular times, we have to help the grieving person to realize that, after the loss of a loved one, we still have a mission to carry out, and that it does us no good to prolong the suffering, as if it were a form of tribute. Our loved ones have no need of our suffering, nor does it flatter them that we should ruin our lives. Nor is it the best expression of love to dwell on them and keep bringing up their name, because this is to be dependent on the past instead of continuing to love them now that they are elsewhere. They can no longer be physically present to us, yet for all death’s power, “love is strong as death” (Hoogl. 8, 6). Love involves an intuition that can enable us to hear without sounds and to see the unseen. This does not mean imagining our loved ones as they were, but being able to accept them changed as they now are. The risen Jesus, when his friend Mary tried to embrace him, told her not to hold on to him Vgl. Joh. 20, 17 , in order to lead her to a different kind of encounter.

Het troost ons te weten van degene die sterft niet geheel verdwenen is en geloof verzekert ons dat de verrezen Heer ons nooit in de steek laat. Dus we kunnen

"verhinderen dat hij ons leven vergalt, onze gevoelens ijdel maakt, ons in de donkerste leegte doet vallen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 3

{...}

Vgl. Wijsh. 3, 2-3

(Fil. 1, 23)

Vgl. 1 Kor. 2, 9

Inderdaad

"onze dierbaren zijn niet verdwenen in het duister van het niets: de hoop verzekert ons dat ze in de goede en sterke handen van God zijn." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 4

{...}

Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 958

(2 Mak. 12, 44-45)

Vgl. Openb. 6, 9-11

Sommige heiligen, voordat zij stierven, troosten hun geliefden door te beloven dat zij hen nabij zouden zijn om hen te helpen. Sint Theresia van Lisieux wenste door te gaan met het doen van goede daden vanuit de hemel. Vgl. H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Derniers entretiens. Le “Carnet jaune” de Mère Agnès, 17 juillet 1897, dans: Oeuvres Complètes, éd. Cerf, Paris 1996, p. 1050. Wat dit betreft, is het getuigenis van de medezusters veelbetekenend omtrent de belofte van de heilige Theresia dat haar heengaan uit deze wereld als “een regen van rozen” (ibid. 9 juni, p. 1013) zou zijn geweest. Sint Dominicus verklaarde "beter te kunnen helpen ná zijn dood.... krachtiger genaden te kunnen ontvangen". Z. Jordanus van Saksen, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. 93: Monumenta Historica Sancti Patris Nostri Dominici, XVI, Rome, 1935, p. 69  Dit zijn werkelijk "verbintenissen van liefde" Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 957 want "de verbondenheid van hen, die nog op aarde leven, met hun broeders, die in vrede van Christus zijn ontslapen, wordt dus volstrekt niet opgeheven; ... (maar) versterkt door de mededeling van geestelijke goederen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49

Als wij de dood aanvaarden, kunnen wij ons erop voorbereiden. De weg is groeien in de liefde voor hen die met ons op weg zijn tot de dag waarop “er geen rouw, geen geween, geen smart meer zal zijn” (Openb. 21, 4). Zo zullen wij ons ook erop voorbereiden onze dierbaren die zijn gestorven, weer te vinden. Zoals Jezus het kind dat was gestorven, aan zijn moeder teruggaf Vgl. Lc. 7, 15 , zo zal Hij eveneens met ons doen. Laten wij geen energie verspillen door jaren en jaren bij het verleden te blijven stilstaan. Hoe beter wij op deze aarde leven, des te groter geluk zullen wij kunnen delen met onze dierbaren in de hemel. Hoe meer wij erin slagen te rijpen en te groeien, des te meer zullen wij mooie dingen kunnen aanbrengen bij het hemels gastmaal.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam