• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Synodevaders hebben opgemerkt dat

"De eerste jaren van het huwelijk zijn een vitale en delicate periode, gedurende welke het paar groeit in het bewustzijn van de uitdagingen en de betekenis van het huwelijk. Vandaar de behoefte aan een pastorale begeleiding die doorgaat na de viering van het sacrament. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981). Deel III In deze pastoraal blijkt de aanwezigheid van echtparen met ervaring van groot belang te zijn. De parochie wordt beschouwd als de plaats waar ervaren paren ter beschikking kunnen worden gesteld van de jongere paren, met eventuele bijstand van verenigingen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen. Het is noodzakelijk echtparen aan te moedigen tot een fundamentele houding van het aanvaarden van de grote gave van kinderen. Het belang van een spiritualiteit van het gezin, het gebed en de deelname aan de zondagsliturgie dient te worden onderstreept door de paren aan te moedigen regelmatig bijeen te komen om de groei in het geestelijk leven en de solidariteit bij concrete levensbehoeften te bevorderen. Liturgie, devotionele praktijken en Eucharistievieringen voor gezinnen, vooral op de verjaardag van het huwelijk, zijn vermeld als van wezenlijk belang om de evangelisatie door het gezin te begunstigen." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 40

This process takes time. Love needs time and space; everything else is secondary. Time is needed to talk things over, to embrace leisurely, to share plans, to listen to one other and gaze in each other’s eyes, to appreciate one another and to build a stronger relationship. Sometimes the frenetic pace of our society and the pressures of the workplace create problems. At other times, the problem is the lack of quality time together, sharing the same room without one even noticing the other. Pastoral workers and groups of married people should think of ways to help young or vulnerable couples to make the most of those moments, to be present to one another, even by sharing moments of meaningful silence.

{..}

{...}

We pastors have to encourage families to grow in faith. This means encouraging frequent confession, spiritual direction and occasional retreats. It also means encouraging family prayer during the week, since “the family that prays together stays together”. Wij herders moeten de gezinnen bemoedigen in de groei in geloof. Dit betekent het aanmoedigen tot regelmatige Biecht, geestelijke begeleiding en soms retraites. Het betekent ook het aanmoedigen tot gebed  in het gezin gedurende de week, want "een gezin dat bidt blijft bij elkaar". {...}

De Synodevaders erkenden dat

"Het Woord van God is bron van leven en spiritualiteit voor het gezin. Heel de gezinspastoraal zal zich innerlijk moeten laten modelleren en de leden van de huiskerk moeten vormen door het biddend en kerkelijk lezen van de Heilige Schrift. Het Woord van God is niet alleen maar een blijde boodschap voor het privé leven van personen, maar ook een criterium van beoordeling en een licht voor het onderscheiden van de verschillende uitdagingen waarmee echtgenoten en gezinnen worden geconfronteerd. " Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 34

Soms is één van de echtgenoten niet gedoopt of wil het geloof niet beoefenen. Dit kan het lastig maken voor de ander om te groeien in zijn geloof. Toch kunnen er gemeenschappelijke waarden gevonden worden die gedeeld en gekoesterd kunnen worden. Een echtgenoot liefhebben die niet gelooft, hem of haar vreugde geven, verdriet troosten en het leven samen delen is een waar pad van heiliging. Liefde is altijd een gift van God.

'Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd, en met de man de niet-gelovige vrouw; anders waren ook uw kinderen onrein, terwijl zij integendeel heilig zijn.' (1 Kor. 7, 14)

Zie ook:

N.v.d.r.: Paulus spreekt over een Christen geworden vrouw resp. man in hun verhouding tot de niet Christen geworden partner waar ze reeds mee getrouwd zijn.

{...}

Vele echtgenoten verliezen na het huwelijk het contact met de christelijke gemeenschap, maar vaak ook missen wij kansen om hen het ideaal van het christelijk huwelijk opnieuw op een aantrekkelijke manier te leren kennen en om hen met begeleiding in contact te brengen. Ik denk aan de doop van een kind, de eerste communie of een begrafenis of het huwelijk van een familielid of vriend. Bijna alle paren zijn bij deze gelegenheden opnieuw aanwezig. Deze kansen moeten beter worden benut.

{...}

{{kerknet.be}}

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam