• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men neigt er bij de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk toe zich te concentreren op de uitnodigingen, de kleding, het feest en de talloze details die zowel de economische middelen als energie en vreugde opslokken. De verloofden bereiken afgemat en uitgeput het huwelijk in plaats van de beste energie te wijden aan het zich als paar voorbereiden op de stap die zij samen zullen zetten. Deze mentaliteit stelt men ook vast bij sommige feitelijke verbintenissen, die nooit tot een huwelijk zullen komen, omdat men aan te kostbare feesten denkt in plaats van voorrang te geven aan de wederzijdse liefde en de formalisering hiervan ten overstaan van anderen. Beste verloofden, heb de moed om anders te zijn, laat je niet verslinden door de consumptiemaatschappij en de schijn. Wat belangrijk is, is de liefde die jullie verbindt en die wordt versterkt en geheiligd door de genade. Jullie zijn in staat te kiezen voor een sober en eenvoudig feest om de liefde boven alles te stellen. De werkers in de pastoraal en heel de gemeenschap kunnen helpen ervoor te zorgen dat deze prioriteit regel en geen uitzondering wordt.

Bij de meer directe voorbereiding is het belangrijk de echtgenoten inzicht te verschaffen opdat zij de liturgische viering met grote diepgang beleven, door hen te helpen de betekenis van ieder gebaar te begrijpen en te beleven. Laten wij niet vergeten dat een zo grote commitment als die welke de huwelijksconsensus tot uitdrukking brengt en de lichamelijke eenheid die het huwelijk consumeert, als het twee gedoopten betreft, alleen maar geïnterpreteerd kunnen worden als tekenen van de liefde van Gods Zoon, die mens is geworden en met zijn Kerk in een verbond van liefde is verenigd. Bij gedoopten veranderen de woorden en de gebaren in een taal die het geloof laat zien. Het lichaam “verandert” met de betekenissen die God daarin bij de schepping ervan heeft willen leggen,

"de ‘taal van het lichaam’ de taal wordt van de bedienaars van het sacrament, bewust dat in het huwelijksverbond het mysterie zich uitdrukt en verwezenlijkt, dat zijn bron vindt in God zelf." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 116, Het gebed van de nieuwe echtgenoten (27 juni 1984), 4

Soms zien de verloofden het theologisch en geestelijk gewicht van de consensus niet die de betekenis van alle volgende gebaren belicht. Het is noodzakelijk duidelijk te maken dat die woorden niet beperkt kunnen worden tot het heden; zij behelzen een totaliteit die de toekomst insluit: “totdat de dood u scheidt”. De betekenis van de consensus laat zien dat

"vrijheid en trouw niet elkaars tegengestelde zijn, maar elkaar daarentegen ondersteunen, zowel in de intermenselijke, als de maatschappelijke relaties. Wij denken concreet aan de schade die in de beschaving van de wereldwijde communicatie de inflatie van onvervulde beloften aanricht. [...] Eerbied hebben voor het gegeven woord, trouw aan een belofte kunnen noch gekocht, noch verkocht worden. Men kan ze niet met geweld opleggen, maar ook niet zonder offer veiligstellen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 30. Trouw aan de liefde (21 okt 2015), 3.5

De bisschoppen van Kenia hebben opgemerkt dat,

“omdat de toekomstige echtgenoten zich te zeer concentreren op de dag van de bruiloft ,vergeten dat zij zich aan het voorbereiden zijn op een verplichting die het hele leven duurt”. Kenia, Boodschap voor de Veertigdagentijd (18 feb 2015)

Men moet helpen begrijpen dat het sacrament niet alleen maar een ogenblik is dat vervolgens deel gaat uitmaken van het verleden en de herinneringen, omdat het zijn invloed permanent uitoefent op heel het huwelijksleven. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 131. AAS 22 (1930), 583 De betekenis van de voortplanting van de seksualiteit, de lichaamstaal en de gebaren van liefde die in de geschiedenis van een echtpaar worden beleefd, worden een

“ononderbroken continuïteit van de liturgische taal” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 117b, Het sacramenteel teken: ‘Mysterie’ en ‘Ethos’ (4 juli 1984), 3

en

“het huwelijksleven wordt in zekere zin liturgie”. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 117b, Het sacramenteel teken: ‘Mysterie’ en ‘Ethos’ (4 juli 1984), 6

Men kan ook mediteren over bijbellezingen en het begrip verdiepen van de betekenis van de ringen die men elkaar geeft, of van andere tekenen die deel uitmaken van de ritus. Het zou echter niet goed zijn dat zij tot het huwelijk komen zonder samen voor elkaar te hebben gebeden en daarbij God om hulp te hebben gevraagd om trouw en edelmoedig te zijn, samen aan God te hebben gevraagd wat Hij van hen verwacht en ook hun liefde te hebben geheiligd ten overstaan van een beeltenis van Maria. Degenen die hen bij de voorbereiding op het huwelijk begeleiden, zouden hen zodanig moeten oriënteren dat zij deze ogenblikken van gebed, die hun zeer goed kunnen doen, weten te beleven.

"De huwelijksliturgie is een uniek gebeuren, dat wordt beleefd in de context van een feest van het huwelijk en het samenleven. Het eerste van de tekenen van Jezus vond plaats bij het feestmaal van de bruiloft van Kana: de goede wijn van het wonder van de Heer, die de geboorte van een nieuw gezin verblijdt, is de nieuwe wijn van het verbond van Christus met de mannen en de vrouwen van iedere tijd.... De celebrant heeft veelvuldig de gelegenheid zich te richten tot een bijeenkomst die bestaat uit personen die weinig deelnemen aan het kerkelijke leven of behoren tot een andere christelijke gezindte of religieuze gemeenschap. Het betreft een kostbare gelegenheid voor de verkondiging van het Evangelie van Christus," Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 59

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam