• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

"Daarom wordt van heel de Kerk een missionaire bekering gevraagd: het is noodzakelijk niet te blijven stilstaan bij een puur theoretische verkondiging, die losstaat van de problemen van de mensen." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 32

Pastorale zorg voor de gezinnen dat

“de verkondiging moet doen ervaren dat het evangelie van het gezin een antwoord is op de diepste verwachtingen van de menselijke persoon: zijn waardigheid en de volle verwezenlijking in wederkerigheid, gemeenschap en vruchtbaarheid. Het gaat er niet alleen om een stelsel van normen te presenteren, maar waarden voor te houden en zo te beantwoorden aan de behoefte hieraan die men vandaag ook in de meest geseculariseerde landen vaststelt." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 33

De Synodevaders hebben 

“Eveneens is de noodzaak onderstreept van een evangelisatie die vrijmoedig culturele, maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden aanklaagt, zoals de overdreven ruimte die wordt gegeven aan de logica van de markt, die een authentiek gezinsleven belemmeren en daardoor discriminatie, armoede, uitsluiting en geweld met zich meebrengen. Daarom dient een dialoog en een samenwerking met de maatschappelijke structuren te worden ontwikkeld en dienen leken die zich als christenen inzetten op cultureel en maatschappelijk-politiek vlak, te worden bemoedigd en ondersteund.”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 38

"De belangrijkste bijdrage aan de gezinspastoraal biedt de parochie, die het gezin van de gezinnen is, waarin de bijdragen van kleine gemeenschappen, bewegingen en kerkelijke verenigingen worden geharmoniseerd." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 77

Tegelijk met een specifiek op het gezin toegesneden pastoraal toont het ons ook de noodzaak van

"een adequatere vorming van priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten en andere werkers in de pastoraal." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61

In de antwoorden op de naar de gehele wereld gestuurde vragen werd aangegeven dat het de gewijde ambtsdragers gewoonlijk ontbreekt aan een toegepaste opleiding om met de veelzijdige actuele problemen van gezinnen om te gaan. In deze zin kan ook de ervaring van de lange Oosterse traditie van gehuwde priesters nuttig zijn.

Seminarians should receive a more extensive interdisciplinary, and not merely doctrinal, formation in the areas of engagement and marriage. Their training does not always allow them to explore their own psychological and affective background and experiences. Some come from troubled families, with absent parents and a lack of emotional stability. There is a need to ensure that the formation process can enable them to attain the maturity and psychological balance needed for their future ministry. Family bonds are essential for reinforcing healthy self-esteem. It is important for families to be part of the seminary process and priestly life, since they help to reaffirm these and to keep them well grounded in reality. It is helpful for seminarians to combine time in the seminary with time spent in parishes. There they can have greater contact with the concrete realities of family life, since in their future ministry they will largely be dealing with families.

“De aanwezigheid van leken en gezinnen, in het bijzonder de vrouwelijke aanwezigheid, bij de vorming van de priester, begunstigt de waardering voor de verscheidenheid en complementariteit van de verschillende roepingen in de Kerk.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61

The response to the consultation also insisted on the need for training lay leaders who can assist in the pastoral care of families, with the help of teachers and counsellors, family and community physicians, social workers, juvenile and family advocates, and drawing upon the contributions of psychology, sociology, marital therapy and counselling. Professionals, especially those with practical experience, help keep pastoral initiatives grounded in the real situations and concrete concerns of families.

“Vormings- en cursusprogramma’s die specifiek gericht zijn op werkers in de pastoraal, zullen hen geschikt kunnen maken om de weg zelf van de voorbereiding op het huwelijk in te voegen in de bredere dynamiek van het kerkelijk leven.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

Goede pastorale vorming is vooral belangrijk 

“ook met het zicht op de bijzondere noodsituaties, die worden bepaald door de gevallen van huiselijk geweld en seksueel misbruik”. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

All this in no way diminishes, but rather complements, the fundamental value of spiritual direction, the rich spiritual treasures of the Church, and sacramental Reconciliation. 

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam