• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Buiten de kleine kring die wordt gevormd door de echtgenoten en hun kinderen, is er de uitgebreide familie die niet kan worden genegeerd. Immers,

“de liefde van man en vrouw in het huwelijk en, in afgeleide en ruimere zin, de liefde tussen de leden van eenzelfde gezin - tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen, tussen bloedverwanten en familieleden - wordt bezield en gedreven door een innerlijke en onophoudelijke dynamiek die het gezin tot een steeds diepere en intensere communicatie voert, die grondslag en ziel is van de huwelijks- en gezinsgemeenschap”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 18

Bij deze kring voegen zich ook vrienden en bevriende families en ook de gemeenschappen van gezinnen die elkaar ondersteunen in moeilijkheden, bij maatschappelijke inzet en in het geloof.

Deze uitgebreide familie zou met heel veel liefde tienermoeders moeten opvangen, kinderen zonder ouders, alleenstaande vrouwen die met de opvoeding van hun kinderen verder moeten gaan, gehandicapte personen die veel genegenheid en nabijheid vragen, jongeren die tegen een verslaving vechten, ongehuwde personen, gescheiden personen of weduwen die onder eenzaamheid lijden, ouderen en zieken die geen steun krijgen van hun kinderen, en zou

“zelfs degenen die van hun leven een grote puinhoop hebben gemaakt.”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 28. Familiegeest (7 okt 2015), 2

in hun midden moeten opnemen. Deze uitgebreide familie kan ook helpen de broosheid van de ouderen te compenseren of op tijd mogelijke situaties van geweld of ook van misbruik die kinderen ondergaan, te ontdekken en aan te klagen en daarbij hun een gezonde liefde en steun van een familie te geven, wanneer hun ouders dit niet kunnen garanderen.

Ten slotte mag men niet vergeten dat er in dit uitgebreide gezin ook de schoonvader, de schoonmoeder en alle verwanten van de partner zijn. Een bijzondere fijngevoeligheid van de liefde bestaat erin te vermijden hen te zien als concurrenten, als gevaarlijke personen, als indringers. De echtelijke verbintenis vraagt erom hun tradities en gewoontes te respecteren, te proberen hun taal te begrijpen, de kritiek te beperken, voor hen te zorgen en hen op de een of andere wijze in het eigen hart een plaats te geven, ook wanneer men de gewettigde autonomie en intimiteit van het paar zou moeten beschermen. Deze houding is ook een uitstekende manier om de edelmoedigheid van de liefdevolle toewijding aan de eigen partner tot uitdrukking te brengen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam