• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Verwerp mij niet in mijn ouderdom, laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken” (Ps. 71, 9) Dit is de kreet van de oudere die vergetelheid en minachting vrees. Zoals God ons uitnodigt zijn instrument te zijn om te luisteren naar de smeekbede van de armen, verwacht Hij ook van ons dat wij luisteren naar de kreet van de ouderen. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 17-18 Dit stelt vragen aan de gezinnen en de gemeenschappen, omdat

"“de Kerk zich niet kan en wil conformeren aan een mentaliteit van onverdraagzaamheid en nog minder van onverschilligheid en minachting ten opzichte van de ouderdom. Wij moeten opnieuw een collectief gevoel van dankbaarheid, waardering, gastvrijheid opwekken die de oudere laten voelen dat hij een levend deel van zijn gemeenschap is. Ouderen zijn mannen en vrouwen, vaders en moeders die vóór ons op dezelfde weg als wij zijn geweest, in hetzelfde huis als wij, onze dagelijkse strijd voor een waardig leven hebben gevoerd." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 6. Grootouders (I) (4 mrt 2015), 7-8

Daarom

"hoezeer zou ik een Kerk willen die de wegwerpcultuur uitdaagt met de overlopende vreugde van een nieuwe omarming tussen jongeren en ouderen!" Paus Franciscus, Audiëntie, Het gezin - 7. Grootouders (II) (11 mrt 2015), 7

De Heilige Johannes Paulus II vroeg ons attent te blijven op de rol van de ouderen in de gezinnen, omdat er culturen zijn waarin 

"vooral als gevolg van een ongeordende ontwikkeling van de industrie en van de bevolkingsdichtheid van de steden; die vormen van uitstoting zijn een bron zowel van bitter lijden voor de bejaarden zelf als van geestelijke verarming voor de gezinnen." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 27

Ouderen helpen ons 

"de continuïteit van de generaties"

te waarderen door

"het charisma om de generatiekloven te overbruggen." H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het "International Forum on Active Aging" (5 sept 1980), 5 

Heel vaak zijn het de grootouders die waarborgen dat de meest belangrijke waarden worden doorgegeven aan hun kleinkinderen, en

"Veel mensen kunnen constateren dat zij juist aan hun grootouders hun inwijding in het christelijk leven te danken hebben." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 18

Hun woorden, hun liefkozingen of alleen hun aanwezigheid helpen de kinderen te herkennen dat de geschiedenis niet bij hen begint, dat zij erfgenamen zijn van een lange weg en men de achtergrond die aan ons voorafgaat, moet respecteren. Zij die de banden met de geschiedenis verbreken, zullen moeite hebben stabiele relaties aan te gaan en te erkennen dat zij niet de baas zijn over de werkelijkheid. Derhalve

"maakt de aandacht voor de ouderen het verschil van een cultuur uit. Is er in een cultuur aandacht voor de oudere? Is er plaats voor de oudere? Dan zal deze cultuur verder gaan als zij de wijsheid, het verstand van de ouderen weet te respecteren." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 6. Grootouders (I) (4 mrt 2015), 3

Het gebrek aan historisch geheugen is een ernstige tekortkoming van onze maatschappij. Het is een onvolwassen mentaliteit van “het is toch verleden tijd”. Een standpunt hebben en kunnen innemen ten opzichte van de voorbije gebeurtenissen is de enige mogelijkheid om een toekomst op te bouwen die zin heeft. Men kan niet opvoeden zonder herinnering: “Herinner u de dagen van vroeger” (Heb. 10, 32).

De verhalen van de ouderen zijn heel goed voor kinderen en jongeren, omdat zij hen in contact brengen met de beleefde geschiedenis van zowel het gezin als van de wijk en het land. Een gezin dat zijn grootouders, die de levende herinnering ervan zijn, niet respecteert en niet voor hen zorgt, is een gedesintegreerd gezin; daarentegen is een gezin dat zich herinnert, een gezin dat een toekomst heeft. Daarom

“draagt een beschaving waarin geen plaats is voor de ouderen, waarin de ouderen worden afgedankt, omdat zij problemen veroorzaken, daarom draagt deze maatschappij het virus van de dood in zich”, Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 6. Grootouders (I) (4 mrt 2015), 2

omdat

“zij zich losrukt van haar eigen wortels”. Paus Franciscus, Toespraak, Toespraak bij internationale ontmoeting met senioren - Sint Pietersplein, Bejaardenhuizen zouden 'longen' van menselijkheid moeten zijn (28 sept 2014), 6

Het hedendaagse verschijnsel dat men zich wees voelt in termen van discontinuïteit, ontworteling en het wegvallen van de zekerheden die het leven vorm geven, daagt ons uit van onze gezinnen een plaats te maken waar kinderen kunnen wortelen in de grond van een collectieve geschiedenis.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam