• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de eerste plaats hebben wij het over de eigen ouders. Jezus herinnerde de farizeeën eraan dat het in de steek laten van de ouders tegen de Wet van God ingaat. Vgl. Mc. 7, 8-13 Niemand doet er goed aan het bewustzijn dat hij een kind is, te verliezen. In iedere persoon

"blijft, ook al wordt iemand volwassen of oud, ook al wordt hij ouder, ook al heeft hij een baan met verantwoordelijkheid, bij dit alles de identiteit van kind bestaan. Wij zijn allen kinderen. En dit brengt ons altijd weer terug bij het feit dat wij onszelf het leven niet hebben gegeven, maar het hebben gekregen. De grote gave van het leven is het eerste geschenk dat wij hebben gekregen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 8. Kleine kinderen (I) (18 mrt 2015), 3

Daarom

”vraagt het vierde gebod van kinderen (...) vader en moeder te eren. Vgl. Ex. 20, 12 Dit gebod komt onmiddellijk na de geboden die God zelf betreffen. Het bevat immers iets heiligs, iets goddelijks, iets dat ten grondslag ligt aan ieder ander soort respect onder de mensen. En in de Bijbelse formulering van het vierde gebod wordt toegevoegd “dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt”. De deugdzame band tussen de generaties is een garantie voor de toekomst en een garantie voor een waarlijk menselijke geschiedenis. Een maatschappij van kinderen die hun ouders niet eren, is een eerloze maatschappij (...). Het is een maatschappij die gedoemd is zich te vullen met ongevoelige en hebzuchtige jongeren”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 6

Maar er is ook een andere kant van de medaille: “De man verlaat zijn vader en zijn moeder” (Gen. 2, 24), zegt het Woord van God. Dit wordt soms niet verwezenlijkt en het huwelijk wordt niet ten diepste aanvaard, omdat die ontzegging en die toewijding niet is voltrokken. Ouders moeten echter niet in de steek worden gelaten of verwaarloosd; om zich in de echt te verbinden is het noodzakelijk hen te verlaten, zodat het nieuwe huis verblijf, bescherming, platform en plan is en het mogelijk is werkelijk “één vlees” (Gen. 2, 24) te worden. Bij sommige huwelijken gebeurt het dat er voor de eigen partner veel dingen worden verborgen die men wel de eigen ouders vertelt, zodat de meningen van de ouders meer tellen dan de gevoelens en de meningen van de partner. Het is niet gemakkelijk deze situatie gedurende lange tijd te verdragen en deze kan alleen maar tijdelijk zijn, terwijl er voorwaarden worden geschapen voor een groei in vertrouwen en dialoog. Het huwelijk daagt ertoe uit een nieuwe wijze van kind zijn te vinden.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam