• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In deze lijn is het opportuun een bijbeltekst zeer serieus te nemen die men gewoonlijk los van zijn context verklaart of op een zeer algemene wijze, waardoor men de meer onmiddellijke en directe betekenis ervan, die uitgesproken sociaal is, over het hoofd ziet. Het betreft (1 Kor. 11, 17-34) waar de heilige Paulus een schandelijke situatie van de gemeenschap onder ogen ziet. In die context neigden enkele vermogende personen ertoe de arme personen te discrimineren en dit gebeurde zelfs bij de ontmoeting tijdens een maaltijd waarmee de viering van de Eucharistie gepaard ging. Terwijl de rijken genoten van hun verrukkelijke spijzen, hadden de armen de rol van toeschouwers en hadden honger: “met het gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn. Gij hebt toch huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij de gemeente Gods en wilt gij hen die niets hebben beschaamd maken?” (1 Kor. 11, 21-22).

De Eucharistie vereist het integreren in één kerkelijk lichaam. Wie tot het Lichaam en het Bloed van Christus nadert, mag tegelijkertijd niet datzelfde lichaam beledigen door een schandalige verdeeldheid en discriminatie onder haar leden te bewerkstelligen. Het gaat er immers om het Lichaam van de Heer te “onderscheiden”, het met geloof en liefde te herkennen zowel in de sacramentele tekenen als in de gemeenschap, anders eet en drinkt men zijn eigen vonnis Vgl. 1 Kor. 11, 29 . Deze bijbeltekst is een serieuze waarschuwing voor de gezinnen die zich in hun eigen gemak opsluiten en zich isoleren, maar meer specifiek voor de gezinnen die onverschillig blijven voor het lijden van de arme en behoeftigste gezinnen. De eucharistieviering wordt zo een voortdurende oproep aan ieder dat “hij zichzelf onderzoekt” (1 Kor. 11, 28) om de deuren van het eigen gezin te openen voor een grotere gemeenschap met hen die door de maatschappij worden verworpen, en dus het sacrament van de eucharistische liefde, die van ons één lichaam maakt, werkelijk te ontvangen. Men moet niet vergeten dat

“’de mystiek’ van het sacrament sociaal van aard is” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 14

Wanneer zij die te communie gaan, zich niet laten aanzetten tot een verplichting jegens de armen en de lijdenden of verschillende vormen van scheiding, minachting en ongerechtigheid goed vinden, dan wordt de eucharistie op onwaardige wijze ontvangen. Daarentegen versterken gezinnen die zich in de juiste gesteldheid voeden met de eucharistie, hun verlangen naar broederschap, hun sociale gevoel en hun engagement met de armen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam