• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Veel echtparen kunnen geen kinderen krijgen. Wij weten hoeveel leed dit met zich meebrengt. Anderzijds weten wij ook dat

"het huwelijk niet louter is gericht op de voortplanting [...]. Daarom blijft, ook als de vaak vurige verwachting naar het kind wordt teleurgesteld, het huwelijk standhouden als gemeenschap en eenheid van het hele leven en behoudt het zijn waarde en onverbrekelijkheid." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50

Bovendien

"is het moederschap niet een uitsluitend biologische werkelijkheid, maar komt het op verschillende wijzen tot uitdrukking." Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 457

"De keuze voor adoptie en voogdijschap brengt buiten de gevallen waar de huwelijkservaring wordt getekend door onvruchtbaarheid, een bijzondere vruchtbaarheid hiervan tot uitdrukking. [...] Ten overstaan van de situaties waarin tegen elke prijs een kind wordt gewild als recht van eigen completering, laten adoptie en voogdijschap, mits juist verstaan, een belangrijk aspect zien van het ouderschap en het kindschap, in zoverre ze helpen om te erkennen dat kinderen, of zij nu eigen kinderen zijn of geadopteerd of onder voogdijschap geplaatst, iets anders dan de eigen persoon zijn en men hen moet liefhebben, men voor hen moet zorgen en hen niet alleen maar op de wereld moet zetten. Het doorslaggevende belang van het kind zou de beslissingen over adoptie en voogdijschap altijd moeten inspireren." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 65

Anderzijds

"dient de kinderhandel tussen landen en continenten te worden verhinderd door passende wetgevende maatregelen en controles van de staten." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 65

Het is gepast ook eraan te herinneren dat voortplanting en adoptie niet de enige manieren zijn om de vruchtbaarheid van de liefde te beleven. Ook een gezin met veel kinderen is geroepen om zijn stempel te drukken op de maatschappij waarin het is opgenomen om andere vormen van vruchtbaarheid te ontwikkelen die als het ware een verlenging zijn van de liefde die het steunt. Christelijke gezinnen mogen niet vergeten dat

"het geloof ons niet van de wereld wegneemt, maar hierin dieper invoegt. [...] Ieder van ons speelt immers een bijzondere rol in de voorbereiding op de komst van het Rijk van God." Paus Franciscus, Toespraak, Ontmoeting met de gezinnen op de "Mall of Asia Arena" in Manila (Filipijnen), Rusten in de Heer (16 jan 2015), 9

Het gezin moet over zichzelf niet denken als een omheinde ruimte die geroepen is zich tegen de maatschappij te verdedigen. Het blijft niet wachten, maar het treedt buiten zichzelf in solidair zoeken. Zo wordt het een plaats van de integratie van de persoon met de maatschappij en een punt van vereniging tussen het publieke en het private. De echtgenoten dienen een helder en overtuigd bewustzijn te krijgen betreffende hun sociale verplichtingen. Wanneer dat gebeurt, wordt de genegenheid die hen verenigt, niet minder, maar wordt zij vervuld van een nieuw licht, zoals de volgende verzen tot uitdrukking brengen:

“Jouw handen zijn mijn liefkozing
mijn dagelijkse harmonie;
ik heb je lief omdat jouw handen
zich inzetten voor de gerechtigheid.

Als ik je liefheb, dan is dat omdat jij bent
mijn liefde, mijn medeplichtige en alles
en onderweg zijn wij zij aan zij
veel meer dan twee” Mario Benedetti, “Te quiero”, in Poemas de otros, Buenos Aires 1993, 316

Geen enkel gezin kan vruchtbaar zijn, als zich is als te verschillend of “afgezonderd” voelt. Om dit risico te vermijden herinneren wij eraan dat het gezin van Jezus, vol genade en wijsheid, niet werd gezien als een “raar” gezin, als een vreemd en van het volk verwijderd huis. Juist daarom hadden de mensen er moeite mee de wijsheid van Jezus te herkennen en  zeiden: “Waar heeft Hij dat vandaan? (...) Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mc. 6, 2-3). “Is Hij niet de zoon van de timmerman?” (Mt. 13, 55). Dit bevestigt dat het een eenvoudig gezin was, dicht bij allen, op een gewone wijze deel uitmakend van het volk. Evenmin groeide Jezus op in een gesloten en exclusieve relatie met Maria en Jozef, maar Hij bewoog zich graag in het uitgebreide gezin waar verwanten en vrienden waren. Dit verklaart dat, toen zij terugkeerden naar Jeruzalem, zijn ouders het accepteerden dat het kind van twaalf jaar gedurende een hele dag in de karavaan verdwaalde, luisterend naar de verhalen en de zorgen van allen delend: “In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver” (Lc. 2, 44). Soms gebeurt het integendeel dat bepaalde christelijke gezinnen door de taal die zij gebruiken, door de wijze waarop ze de dingen zeggen, door hun omgangsstijl, door het voortdurende herhalen van twee of drie thema’s worden gezien als vreemd, als gescheiden van de maatschappij, en zelfs hun verwanten zelf zich door hen geminacht of veroordeeld voelen.

Een getrouwd stel, die de kracht van de liefde ervaart, weet dat het geroepen is de wonden van de uitgeslotenen te verbinden, om een cultuur van ontmoeting te bevorderen en te vechten voor rechtvaardigheid. God heeft het gezin de taak gegeven om de wereld "huiselijk" te maken Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 27. Volkeren (16 sept 2015), 3 en ieder persoon te helpen om zich mens te voelen als broeders en zusters.

"Een aandachtige blik op het dagelijks leven van de mannen en de vrouwen vandaag laat onmiddellijk overal de behoefte zien aan een flinke injectie van gezinsgeest.... De organisatie van het gemeenschapsleven loopt niet alleen steeds meer vast in een bureaucratie die vreemd is aan de meest fundamentele menselijke banden, maar, zelfs de sociale en politieke zeden vertonen soms tekenen van ontaarding." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 28. Familiegeest (7 okt 2015), 2-3 

Open en solidaire gezinnen maken daarentegen ruimte voor de armen, zijn in staat vriendschap te sluiten met hen die het slechter hebben dan zij. Als hun het evangelie werkelijk ter harte gaat, mogen zij niet vergeten wat Jezus zegt: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). Zij beleven uiteindelijk wat op zo een welsprekende wijze in deze tekst wordt gevraagd: “Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers of bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig armen, gebrekkigen en kreupelen en blinden uit; gelukkig zult ge zijn” (Lc. 14, 12-14). Je zult gelukkig zijn! Dat is hier het geheim van een gelukkig gezin

De gezinnen spreken met hun getuigenis en ook in hun woorden tot de ander over Jezus, zij geven het geloof door, wekken het verlangen naar God op en tonen de schoonheid van het evangelie en de levensstijl die het ons voorhoudt. Zo schilderen christelijke echtgenoten het grijs van de publieke ruimte door deze te vullen met de kleuren van de broederschap, de sociale gevoeligheid, de verdediging van kwetsbare mensen, het lichtend geloof, de actieve hoop. Hun vruchtbaarheid breidt zich uit en vertaalt zich in duizend manieren om de liefde van God in de maatschappij present te stellen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam