• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

“Kinderen krijgen, met dat ze worden geboren, samen met voeding en zorg, een bevestiging van de geestelijke hoedanigheden van de liefde. De daden van de liefde gaan via geven van de eigen naam, het delen van de taal, de bedoelingen van een blik, een stralende glimlach. Zo leren ze dat de schoonheid van de band tussen menselijke wezens gericht is op onze ziel, onze vrijheid zoekt, het anders zijn van de ander aanvaardt, hem erkent en respecteert als gesprekspartner. (...) En dit is liefde , die een vonk van Gods liefde in zich draagt”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 29. Belofte aan de kinderen (14 okt 2015), 7 

Ieder kind heeft het recht de liefde van een moeder en een vader te krijgen, die beiden noodzakelijk zijn voor zijn algehele en harmonieuze rijping. Zoals de bisschoppen van Australië hebben gezegd,

“dragen” beiden ”op een verschillende manier bij aan de groei van een kind. De waardigheid van een kind respecteren betekent de noodzaak en het natuurlijk recht ervan bevestigen een moeder en een vader te hebben”. Australië, Pastoral Letter Don’t Mess with Marriage (24 nov 2015). p. 11

Het betreft niet alleen de liefde van een vader en moeder afzonderlijk, maar ook de liefde tussen hen beiden, opgevat als bron van eigen bestaan, als nest dat ontvangt, als fundament van het gezin. Anders lijkt het kind te worden gereduceerd tot een grillig bezit. Beiden, man en vrouw

“zijn de medewerkers en als het ware de vertolkers van de liefde van de scheppende God”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50

Zij laten hun kinderen het moederlijk en vaderlijk gelaat van de Heer zien. Bovendien leren zij hun samen de waarde van de wederkerigheid, van de ontmoeting tussen verschillende personen, waar ieder zijn eigen identiteit inbrengt en ook van de ander weet te ontvangen. Als om een of andere onvermijdelijke reden een van beiden ontbreekt, is het belangrijk een manier te zoeken om deze te compenseren om een adequate rijping van het kind te begunstigen.

"De moeders zijn het meest werkdadige tegengif tegen het zich verspreidende individuele egoïsme. ... Zij immers getuigen van de schoonheid van het leven." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 2. Moeder (7 jan 2015), 4

Zeker,

"Een samenleving zonder moeders zou een onmenselijke samenleving zijn, want moeders getuigen altijd, ook in de slechtste momenten, van tederheid, toewijding, morele kracht. Moeders leveren vaak de meest diepe zin van godsdienstige beleving over: door de eerste gebeden, de eerste gebaren van devotie die een kind aanleert, .... Zonder moeders zouden er geen nieuwe gelovigen zijn. Het geloof zou bovendien grotendeels zijn eenvoudige en diepe warmte verliezen. ... Lieve moeders, dank, dank om wat jullie in het gezin zijn en voor wat jullie aan de Kerk en aan de wereld geven." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 2. Moeder (7 jan 2015), 5-6

Een moeder die haar kind behoedt met tederheid en compassie helpt hem of haar te groeien in zelfvertrouwen en de ervaring dat de wereld een goede en gastvrije plaats is. Hierdoor kan het kind zelfvertrouwen ontwikkelen en het vermogen tot intimiteit en empathie. Een vader helpt, op zijn beurt, het kind de grenzen in zijn leven waar te nemen, open te zijn voor uitdagingen in de wijdere wereld en het nut van hard werk. Er kan een zekere flexibiliteit in rollen en verantwoordelijkheden zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Maar de heldere aanwezigheid van beiden, vrouw en man, schept de omgeving die het best past bij de groei van het kind.

We horen vaak dat onze tijd een "maatschappij is zonder vaders". In de westerse cultuur wordt gezegd dat de vaderfiguur symbolisch afwezig, gemist of verdwenen is. Mannelijkheid als zodanig lijkt zelfs ter discussie te staan. Het resultaat is een begrijpelijke verwarring.

"In een eerste fase, werd dit als een bevrijding ervaren: bevrijding van de vader – heerser, van de vader als vertegenwoordiger van de wet die van buitenaf wordt opgelegd." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3. Vader (28 jan 2015), 2

En nu,

"zoals vaak gebeurt, valt men van het ene uiterste in het andere. Op onze dagen blijkt het probleem niet langer de opdringerige aanwezigheid van de vaders te zijn, maar veeleer hun afwezigheid, hun spoorloosheid. Vaders zijn soms zo met zichzelf, met hun werk en ook met hun individuele prestaties begaan dat ze hun gezin vergeten. Ze laten de kleintjes en de jongeren aan hun lot over." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3. Vader (28 jan 2015), 3

{...} Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 28

God heeft de vader in het gezin geplaatst zodat, door de gave van zijn mannelijkheid, 

"hij bij zijn vrouw is om alles te delen, vreugde en verdriet, inspanningen en hoop. En dicht bij zijn kinderen wanneer zij opgroeien: wanneer zij spelen en zich inzetten, wanneer zij onbezorgd zijn en beangstigd, wanneer zij zich uitdrukken en zwijgzaam zijn, wanneer zij durven en bang zijn, wanneer zij een verkeerde stap gezet hebben en hun weg terug vinden; een aanwezige vader, altijd. Aanwezig zijn wil niet zeggen controleren! Want vaders die te veel controleren, vernietigen hun kinderen, zij laten hen niet groot worden." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3bis. Vader (II) (4 feb 2015), 4

Sommige vaders voelen zich nutteloos of onnodig, maar het feit is dat

"kinderen het nodig hebben een vader te vinden die hen opwacht wanneer zij van hun fouten terugkomen. Zij zullen alles doen om het niet toe te geven, om het niet te tonen, maar zij hebben het nodig." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3bis. Vader (II) (4 feb 2015), 7

Het is niet goed dat kinderen een vader ontberen en op te groeien voordat ze er klaar voor zijn.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam