• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zwangerschap is een moeilijke periode, maar ook een prachtige tijd. De moeder werkt samen met God, opdat het wonder van een nieuw leven tot stand komt. Het moederschap komt voort uit

“een bijzonder vermogen van het vrouwelijke organisme, dat met een bijzondere scheppende eigenschap dient voor de conceptie en de geboorte van de mens”. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 21, Het mysterie van de vrouw wordt geopenbaard in het moederschap (12 mrt 1980), 3

Iedere vrouw heeft deel

“aan het mysterie van de schepping, dat zich hernieuwt in de menselijke voortplanting." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 21, Het mysterie van de vrouw wordt geopenbaard in het moederschap (12 mrt 1980), 3

Zoals de psalm zegt: “Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd” (Ps. 139, 13). Ieder kind dat wordt gevormd in de schoot van zijn moeder, is een eeuwig plan van God de Vader en zijn eeuwige liefde: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij” (Jer. 1, 5). Ieder kind gaat God vanaf het begin ter harte en op het ogenblik dat het wordt ontvangen, gaat de eeuwige droom van de Schepper in vervulling. Laten wij maar eens denken aan hoe waardevol het embryo is vanaf het ogenblik waarop het wordt ontvangen! Je moet er met dezelfde liefdevolle blik van de Vader naar kijken, die verder kijkt dan iedere uiterlijke schijn.

Een zwangere vrouw kan aan dit plan van God deelhebben, wanneer zij van haar kind droomt:

“Alle mama’s en alle papa’s hebben gedurende negen maanden van hun kind gedroomd. (...) Er is geen gezin zonder droom mogelijk. Wanneer een gezin het vermogen verliest om te dromen, groeien de kinderen niet en groeit de liefde niet, verslapt het leven en blust het uit”. Paus Franciscus, Toespraak, Ontmoeting met de gezinnen op de "Mall of Asia Arena" in Manila (Filipijnen), Rusten in de Heer (16 jan 2015), 4

Binnen deze droom verschijnt voor een christelijk paar noodzakelijkerwijs het doopsel. De ouders bereiden dit voor met hun gebed, waarbij zij hun kind reeds voor de geboorte toevertrouwen aan Jezus.

Met de vooruitgang van de wetenschap kan men vandaag van tevoren al weten welke kleur haren het kind zal hebben en aan wat voor ziekten het in de toekomst zal lijden, omdat alle lichamelijke eigenschappen van die persoon reeds in het embryonale stadium staan geschreven in zijn genetische code. Maar alleen de Vader, die het heeft geschapen, kent het ten volle. Alleen Hij kent wat het meest kostbaar is, wat het belangrijkste is, omdat Hij weet wie dat kind is, wat zijn diepste identiteit is. De moeder die het in haar schoot draagt, heeft er behoefte aan God om licht te vragen om haar kind ten diepste te leren kennen en het te verwachten, zoals het werkelijk is. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind niet op het beste ogenblik komt. Zij hebben er behoefte aan de Heer te vragen hen te helen en te sterken om dat kind ten volle te ontvangen, om het van harte te kunnen verwachten. Het is belangrijk dat dit kind zich verwacht voelt. Het is geen aanvulling op of een oplossing voor een persoonlijk streven. Het is een mens met een immense waarde en mag niet worden gebruikt voor eigen voordeel. Het is derhalve niet belangrijk of dit nieuwe leven voor je van nut zal zijn of niet, of het eigenschappen zal hebben die je bevallen of niet, of het wel of niet beantwoordt aan je plannen en dromen. Want

"“kinderen zin een geschenk. Ieder is uniek en onherhaalbaar (...). Men houdt van een kind, omdat het kind is: niet omdat het mooi is of omdat het zus of zo is; nee, omdat het kind is! Niet omdat het denkt zoals ik of mijn verlangens belichaamt. Een kind is een kind”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 2

De liefde van de ouders is een instrument van de liefde van God de Vader, die met tederheid de geboorte van ieder kind verwacht, het onvoorwaardelijk aanvaardt en het belangeloos aanneemt.

Ieder zwangere vrouw wil ik met genegenheid vragen: zorg voor je vreugde, laat niemand je de innerlijke vreugde van het moederschap afnemen. Dat kind verdient je vreugde. Laat het niet toe dat angst, zorgen, commentaar van anderen of problemen het geluk uitdoven instrument van God te zijn om een nieuw leven ter wereld te brengen. Houd je bezig met wat er te doen of voor te bereiden is, maar zonder je gek te laten maken, en prijs, zoals Maria: “Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd” (Lc. 1, 46-48). Leef met een sereen enthousiasme te midden van je ongemakken en bid tot de Heer dat Hij je vreugde behoedt om deze over te dragen op je kind.

Adoptie is een weg om het vader- en moederschap te verwezenlijken op een zeer edelmoedige wijze en ik wil allen die geen kinderen kunnen krijgen, aanmoedigen om hun huwelijksliefde uit te breiden en te openen om hen die verstoken zijn van een adequate gezinscontext, op te nemen. Zij zullen er nooit spijt van hebben edelmoedig te zijn geweest. Adopteren is een daad van de liefde, die erin bestaat iemand die het niet heeft, een gezin te schenken. Het is belangrijk erop aan te dringen dat de wetgeving de procedures voor adoptie vergemakkelijkt, vooral in de gevallen van kinderen die niet gewild zijn, om abortus of te vondeling leggen te voorkomen. Zij die de uitdaging van het adopteren aangaan en onvoorwaardelijk en belangeloos een persoon opnemen, worden tot bemiddeling van de liefde van God die zegt: “Zelfs als je moeder je zou vergeten, Ik zal je daarentegen nooit vergeten! Vgl. Jes. 49, 15

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam