• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gezin is niet alleen de omgeving van de voortplanting, maar ook van het ontvangen van het leven dat komt als een gave van God. Ieder nieuw leven

"maakt het ons mogelijk de meest belangeloze dimensie van de liefde te ontdekken, die nooit ophoudt ons te verbazen. Het is de schoonheid van het tevoren bemind te zijn: de kinderen worden bemind, voordat ze komen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 4 

Dit weerspiegelt het primaat van de liefde van God, die altijd het initiatief neemt, omdat de kinderen

"worden bemind, nog voordat ze wat dan ook hebben gedaan om het te verdienen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 4

Maar

"heel veel kinderen worden vanaf het begin geweigerd, beroofd van hun jeugd en hun toekomst. En dan durft iemand te zeggen, als om zich te rechtvaardigen, dat het een fout is geweest ze op de wereld te laten komen. Dat is schandelijk! [...] Wat doen we met de plechtige verzekeringen van de rechten van de mens en van het kind, als wij de kinderen straffen voor de fouten van de ouders?”" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 9. Kleine kinderen (II) (8 apr 2015), 1

Als een kind ter wereld komt in niet gewenste omstandigheden, dan moeten de ouders of de andere leden van de familie al het mogelijke doen om het te aanvaarden als een geschenk van God en om de verantwoordelijkheid op zich te nemen het met openheid en genegenheid op te nemen. Immers,

"wanneer het kinderen betreft die ter wereld komen, mag geen offer van de ouders te kostbaar of te groot worden geacht, al was het maar om te vermijden dat een kind denkt een vergissing te zijn geweest, niets waard te zijn en uitgeleverd te zijn aan de verwondingen in het leven en de willekeur van de mensen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 9. Kleine kinderen (II) (8 apr 2015), 7

De gave van een nieuw kind dat de Heer toevertrouwt aan papa en mama, begint met het verwelkomen ervan, zet zich voort met het beschermen ervan het hele aardse leven lang en heeft als eindbestemming de vreugde van het eeuwige leven. Een serene blik op de uiteindelijke vervulling van de menselijke persoon zal de ouders nog meer bewust maken van de kostbare gave die hun wordt toevertrouwd: God staat het hun immers toe de naam te kiezen waarmee Hij ieder kind van Hem voor de eeuwigheid zal roepen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 51. "Laten allen echter voor ogen houden, dat het menselijk leven en de opdracht om dit door te geven zich niet beperken tot de horizon van deze wereld en niet daardoor alleen kunnen worden bepaald en begrepen, maar altijd gericht zijn op de eeuwige bestemming van de mensen."

De talrijke gezinnen zijn een vreugde voor de Kerk. Daarin drukt de liefde haar edelmoedige vruchtbaarheid uit. Dit houdt niet in dat men een heilzame waarschuwing van de heilige Johannes Paulus II mag vergeten, toen hij uitlegde dat verantwoord ouderschap geen

“onbeperkte voortplanting is of gebrek aan bewustzijn omtrent de betekenis van het opvoeden van kinderen, maar veeleer de mogelijkheid die aan echtparen wordt gegeven om hun onschendbare vrijheid vrij en verantwoord te gebruiken, daarbij de maatschappelijke en demografische realiteit, evenals de eigen situatie en gewettigde verlangens voor ogen houdend."H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Voor Nafis Sadik, Secretaris-Generaal van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (19 mrt 1994), 5. Insegnamenti 17/1 (1994), pp. 750-751

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam