• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Op basis van deze positieve visie op seksualiteit kunnen het hele onderwerp met een gezond realisme benaderen. Het is uiteindelijk een feit dat seks vaak gedepersonaliseerd en ongezond wordt, met als resultaat

"wordt zij meer en meer de gelegenheid en het middel voor zelfbevestiging en zelfzuchtige bevrediging van persoonlijke verlangens en instincten." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 23

Het lichaam van de ander wordt vaak gezien als een object om te gebruiken zo lang het bevrediging geeft en wordt verworpen wanneer het haar aantrekkelijkheid verloren heeft. 

{...}

Ook weten we dat binnen het huwelijk zelf seks een bron van lijden en manipulatie wordt. Daarom moet duidelijk bevestigd wordt dat

"dat een huwelijksdaad die aan de partner wordt opgedrongen zonder met zijn situatie en zijn rechtmatige verlangens rekening te houden geen echte daad van liefde is en bijgevolg in strijd is met de eisen van een juiste morele orde in de betrekkingen tussen de echtgenoten." H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 13

De daden behorend bij de seksuele eenwording van man en vrouw komen overeen met de natuur van de seksualiteit zoals deze door God is gewild, wanneer het plaatsvindt op een

"als ze op echt menselijke wijze gesteld worden," 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49

{...}

(1 Tess. 4, 6)

(1 Kor. 7, 5)

De Heilige Johannes Paulus II heeft heel subtiel ervoor gewaarschuwd dat koppels

"bedreigd (worden) door de onverzadigbaarheid." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 30, Een diepere dimensie van de schaamte (18 juni 1980), 5

Met andere woorden, terwijl ze opgeroepen zijn tot een alsmaar grotere eenheid, kunnen ze het risico lopen hun verschillen en terechte afstand tussen beiden te verliezen. Want ieder bezit zijn eigen en initiële waardigheid. Wanneer wederkerigheid verandert in overheersing,

"de structuur van de gemeenschap in de interpersoonlijke relaties." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 30, Een diepere dimensie van de schaamte (18 juni 1980), 6

Het is een deel van de mentaliteit van overheersing dat degene die domineert uiteindelijk zijn eigen waardigheid ontkent. Vgl. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, TvL 33, De innerlijke dimensie van het toebehoren (30 juli 1980), 1 Uiteindelijk houden ze op

"zichzelf subjectief te identificeren met zijn eigen lichaam" H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 59, Theologie en pedagogie (8 apr 1981), 3,

omdat het beroofd is van de diepste betekenis. Uiteindelijk gebruiken seks om te ontsnappen en wijzen de schoonheid van de echtelijke eenheid af.

{...}

(Ef. 5, 22)

Zo de Heilige Johannes Paulus II wijs opmerkte: 

"Liefde sluit elke vorm van onderwerping uit, waarbij de vrouw een dienares of een slavin van haar echtgenoot zou kunnen worden, een voorwerp van eenzijdige overheersing." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam, catechese 89, De echtgenoten: “Wederzijds onderdanig uit ontzag voor Christus” (11 aug 1982), 4

{...}

(Ef. 5, 21)

{...}

Benedictus XVI verklaart zeer duidelijk:

"Wanneer de mens enkel geest wil zijn en het lichaam zou willen afdoen als louter dierlijke erfenis, verliezen geest en lichaam hun waardigheid." Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 5

Daarom, 

"kan (hij) niet altijd alleen maar geven, hij moet ook ontvangen. Wie liefde wil schenken, moet haar zelf geschonken krijgen." Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 7

{...}

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam