• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit alles brengt ons ertoe te spreken over het seksuele leven van de echtgenoten. God zelf heeft de seksualiteit geschapen, die een schitterend geschenk is voor zijn schepsels. Wanneer men haar verzorgt en vermijdt dat het haar aan beheersing ontbreekt, dan is dat om te verhinderen dat er

“verarming van een authentieke waarde” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 45e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Antiwaarde of onvoldoende gewaardeerde waarde? (22 okt 1980), 5

optreedt. De heilige Johannes Paulus II heeft het idee afgewezen dat de leer van de Kerk leidt tot

“ontkenning is van de waarde van menselijke seksualiteit”,

of dat zij deze alleen maar tolereert

“door de noodzaak van de voortplanting.” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 45e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Antiwaarde of onvoldoende gewaardeerde waarde? (22 okt 1980), 3

De seksuele behoefte van de echtgenoten is geen voorwerp van minachting en

"het gaat er op geen enkele wijze om die behoefte ter discussie te stellen." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 41e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het onpersoonlijke van de drift (24 sept 1980), 4

Tot diegenen die bang zijn dat het trainen van de passies en de seksualiteit afbreuk doet aan de spontaniteit van de seksuele liefde, zei H. Paus Johannes Paulus II dat menselijke personen

“geroepen (zijn) tot volledige en volwassen spontaneïteit”, H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 48e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het probleem van de erotische spontaneïteit (12 nov 1980), 2

een volledigheid die

“de geleidelijke vrucht van de onderscheiding van de opwellingen van het hart.” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 48e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het probleem van de erotische spontaneïteit (12 nov 1980), 2

Dit roept op tot discipline en zelfbeheersing, omdat elke persoon

“door gewetensvol en consistent deze persoonlijke zin van de sponsale betekenis van het lichaam op te bouwen” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 48e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het probleem van de erotische spontaneïteit (12 nov 1980), 4

Seksualiteit is niet een middel tot louter bevrediging of vermaak; het is een interpersoonlijke taal waarin de ander serieus wordt genomen, in zijn of haar heilige en onschendbare waardigheid. Aldus

“wordt het hart deelnemer om zo te zeggen van een andere spontaneïteit.” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 48e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het probleem van de erotische spontaneïteit (12 nov 1980), 5

In deze context komt de erotiek naar voor als een specifiek menselijke manifestatie van seksualiteit. Het stelt ons in staat om de

"sponsale betekenis van het lichaam en de echte waardigheid van de gave.” H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 48e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Het probleem van de erotische spontaneïteit (12 nov 1980), 1 

In zijn catecheses over de theologie van het Lichaam leert de H. Paus Johannes Paulus II dat seksuele differntiatie niet alleen

"is niet alleen een bron van vruchtbaarheid en voortplanting"

maar ook bezit zij

"het vermogen om de liefde uit te drukken, deze liefde waarin de persoon een gave wordt." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 15, De persoon, de mens wordt een gave in de vrijheid van de liefde (16 jan 1980), 1
"

Een gezond seksueel verlangen, ofschoon nauw verbonden met een nastreven van plezier, brengt altijd een gevoel van verwondering met zich mee, en kan om die reden de impulsen vermenselijken.

Daarom mogen wij op geen enkele wijze de erotische dimensie van de liefde verstaan als een kwaad dat wordt toegestaan, of als een last die moet worden gedragen voor het welzijn van het gezin, maar als een gave van God, die de ontmoeting tussen echtgenoten mooier maakt. Daar het een door de liefde gesublimeerde hartstocht betreft, die de waardigheid van de ander bewondert, wordt zij een

“volledige en zeer duidelijke bevestiging van de liefde”,

die ons laat zien tot welke schitterende dingen het menselijk hart in staat is, en

“wordt men”

zo voor een ogenblik

“gewaar dat het menselijk bestaan geslaagd is”.  Josef Pieper, Über die Liebe. Münich, 2014, p 174

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam