• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit vraagt om een pedagogische weg, een proces dat onthouding met zich meebrengt. Het is een overtuiging van de Kerk, die vaak is verworpen, als stond zij vijandig tegenover het menselijk geluk. Benedictus XVI heeft deze vraag weer duidelijk opnieuw gesteld:

“Vergalt ons de Kerk, met haar geboden en verboden, niet het mooiste wat het leven te bieden heeft? Zet ze niet juist daar verkeersborden neer waar ons de ons door de Schepper toegedachte vreugde een geluk aanbiedt dat een zekere voorproef geeft van het goddelijke?”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 3

Maar hij antwoordde dat, ook al heeft het in het Christendom niet ontbroken aan overdrijvingen of ontspoorde ascetismen, de officiële leer van de Kerk trouw aan de Schrift niet

“de eros als zodanig heeft afgewezen, maar de oorlog heeft verklaard aan een verwrongen en destructieve vorm ervan, omdat de valse vergoddelijking van de eros (...) deze juist van zijn waardigheid berooft en onmenselijk maakt”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 4

De opvoeding van het gevoelsleven en de driften is noodzakelijk en daarvoor is het soms onontbeerlijk zich een bepaalde beperking op te leggen. Buitensporigheid, gebrek aan beheersing, obsessie voor slechts één type van genot, verzwakken en verzieken uiteindelijk het genot zelf Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 32, a. 7 en schaden het gezinsleven. In werkelijkheid kan men met de hartstochten een mooie weg gaan, hetgeen betekent ze steeds meer te richten op een plan van zelfgave en volledige zelfverwezenlijking, dat de intermenselijke relaties binnen het gezin verrijkt. Dit houdt niet een afzien in van ogenblikken van intense vreugde, Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 153, a. 2, ad. 2: "Abundantia delectationis quae est in actu venereo secundum rationem ordinato, non contrariatur medio virtutis". maar ze te aanvaarden in een vervlechting met andere ogenblikken van edelmoedige toewijding, geduldige hoop, onvermijdbare vermoeidheid, inspanning voor een ideaal. Het leven in het gezin omvat dit alles en verdient het in zijn geheel te worden beleefd.

Enkele geestelijke stromingen benadrukken het elimineren van het verlangen om zich te bevrijden van verdriet. Maar wij geloven dat God houdt van de vreugde van de mens, die Hij alles heeft geschapen “om rijkelijk te genieten” (1 Tim. 6, 17). Laten wij de vreugde laten opwellen vanwege zijn tederheid, wanneer Hij ons voorstelt: “Mijn zoon [...] doe uzelf tegoed. [...] Laat een gelukkige dag u niet ontsnappen” (Sir. 14, 11.14). Ook een echtpaar beantwoordt aan de wil van God, wanneer het deze Bijbelse uitnodiging volgt: “Heb je een goede dag, geniet ervan” (Spr. 7, 14).

De kwestie is de vrijheid hebben om te aanvaarden, dat genot andere uitdrukkingsvormen op de verschillende ogenblikken van het leven vindt, overeenkomstig de noodzaak van de wederzijdse liefde. In deze zin kan men het voorstel aannemen van sommige oosterse meesters die erop aandringen het bewustzijn te verruimen om niet gevangen te blijven in een zeer beperkte ervaring die voor ons perspectieven zou afsluiten. Deze verruiming van het bewustzijn is geen ontkenning of verwoesting van het verlangen, maar de verruiming en vervolmaking ervan.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam