• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verlangens, gevoelens, emoties, wat de klassieke auteurs “hartstochten” noemden, nemen een belangrijke plaats in in het huwelijk. Zij ontstaan, wanneer een “ander” verschijnt en zich vertoont in het eigen leven. Het is eigen aan ieder levend wezen te streven naar een andere werkelijkheid, en dit streven laat altijd fundamentele affectieve tekenen zien: genot of smart, vreugde of verdriet, tederheid of angst. Zij zijn een voorwaarde voor de meest elementaire psychische activiteit. De mens is een levend wezen van deze aarde en alles wat hij doet en zoekt, is beladen met hartstochten.

Jezus beleefde als ware mens de dingen met een emotionele lading. Daarom deed hem de afwijzing van Jeruzalem verdriet Vgl. Mt. 23, 37 en deze situatie deed Hem tranen vergieten. Vgl. Lc. 19, 41 Eveneens voelde Hij medelijden ten opzichte van het lijden van de mensen. Vgl. Mc. 6, 34 Wanneer Hij de anderen zag wenen, werd Hij geroerd en raakte ontsteld Vgl. Joh. 11, 33 en Hijzelf weende om de dood van een vriend. Vgl. Joh. 11, 35 Deze blijken van Zijn gevoeligheid lieten zien hoezeer Zijn menselijk hart openstond voor de ander.

Een emotie voelen is niet iets dat op zich moreel goed of slecht is. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 24, a. 1 Verlangen of afwijzing beginnen te voelen is niet zondig of verwerpelijk. Wat goed of kwaad is, is de daad die iemand, gedreven of begeleid door een hartstocht, stelt. Maar als de gevoelens worden gevoed en gezocht en wij op grond hiervan slechte daden stellen, dan is het kwaad gelegen in de beslissing ze te voeden en in de slechte daden die eruit voortkomen. In dezelfde lijn is iemand aardig vinden op zich niet goed. Als ik bij dat aardig vinden ervoor zorg dat die persoon mijn slaaf wordt, dan zal het gevoel ten dienste staan van mijn egoïsme. Geloven dat wij goed zijn, alleen maar omdat “wij gevoelens ervaren” is een verschrikkelijke vergissing. Er zijn mensen die zich tot een grote liefde in staat voelen, alleen maar omdat zij een grote behoefte aan genegenheid hebben, maar zij zijn niet in staat te vechten voor het geluk van de ander en leven opgesloten in eigen verlangens. In dit geval leiden de gevoelens af van de grote waarden en verbergen zij een egocentrisme dat het onmogelijk maakt een gezond en gelukkig gezinsleven te onderhouden.

Van de andere kant kan een hartstocht, wanneer een vrije daad hiermee gepaard gaat, de diepgang van die keuzen laten zien. De huwelijksliefde leidt ertoe ervoor te zorgen dat heel het gevoelsleven een weldaad wordt voor het gezin en ten dienste staat van het leven in gemeenschap. Een gezin komt tot rijpheid, wanneer het gevoelsleven van zijn leden verandert in een gevoel dat niet de grote keuzes overheerst of verduistert, maar dat hun vrijheid steunt, Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 59, a. 5 daaruit voortkomt, het verrijkt, mooier en harmonieuzer maakt tot welzijn van allen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam