• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De dialoog is een bevoorrechte en onmisbare vorm om de liefde in het huwelijks- en gezinsleven te beleven, tot uitdrukking te brengen en te doen rijpen. Zij vereist echter ook een lange en veeleisende leerschool. Mannen en vrouwen, volwassenen en jongeren hebben verschillende manieren van communiceren, gebruiken een andere taal, bewegen zich volgens andere regels. De manier van vragen stellen, de wijze van antwoorden, de gebruikte toon, het ogenblik en veel andere factoren kunnen de communicatie beïnvloeden. Bovendien is het altijd noodzakelijk sommige houdingen te ontwikkelen die een uitdrukking zijn van liefde en een authentieke dialoog mogelijk maken.

Zich de tijd gunnen, waardevolle tijd, die bestaat in geduldig en aandachtig luisteren, totdat de ander alles wat hij wilde uitdrukken, tot uitdrukking heeft gebracht. Dat vereist de ascese om niet vóór het juiste ogenblik te beginnen met praten. In plaats van te beginnen met meningen of raad te geven is het noodzakelijk zich ervan te vergewissen of men alles heeft gehoord dat de ander wil zeggen. Dit houdt in dat men een innerlijke stilte schept om zonder “ruis” in het hart en de geest te luisteren: zich ontdoen van iedere haast, eigen noden en dringende aangelegenheden opzijzetten, ruimte maken. Vaak heeft een van de echtgenoten geen behoefte aan een oplossing van zijn of haar problemen, maar aan een luisterend oor. Hij of zij moet merken dat zijn of haar verdriet, teleurstelling, angst, woede, hoop, droom wordt begrepen. Vaak hoort men de volgende klachten: “Hij luistert niet naar mij. Wanneer het er op lijkt dat hij dat doet, denkt hij in werkelijkheid aan iets anders”. “Ik praat en voel dat hij wacht tot het op een goed moment is afgelopen”. “Wanneer ik praat, probeert zij van onderwerp te veranderen of geeft mij vlugge antwoorden om het gesprek te beëindigen”.

De gewoonte ontwikkelen om werkelijk belang te hechten aan de ander. Het gaat erom zijn persoon te waarderen, te erkennen dat hij een recht heeft om te bestaan, autonoom te denken en gelukkig te zijn. Men mag nooit onderschatten wat hij kan zeggen of waartegen hij bezwaar kan maken, ook wanneer het noodzakelijk is zijn eigen standpunt tot uitdrukking te brengen. Daaraan ligt de overtuiging ten gronde dat allen een bijdrage hebben te leveren, omdat zij een andere levenservaring hebben, omdat zij vanuit een ander standpunt tegen de dingen aankijken, omdat zij andere zorgen en andere vaardigheden en inzichten hebben. Het is mogelijk de waarheid van de ander te erkennen, het belang van zijn diepste zorgen en de achtergrond van wat hij zegt, ook achter agressieve bewoordingen. Daarom moet men trachten zich in zijn persoon te verplaatsen en de diepte van zijn hart te doorgronden, te vinden wat hem enthousiast maakt en dat enthousiasme als uitgangspunt nemen om de dialoog te verdiepen.

Ruimheid van geest, om zich niet obsessief te verschansen achter een paar ideeën, en flexibiliteit om eigen opvattingen te kunnen wijzigen of aan te vullen. Het is mogelijk dat er uit mijn gedachte en de gedachte van de ander een nieuwe synthese voortkomt die beiden verrijkt. De eenheid waarnaar men moet streven is geen uniformiteit, maar een “eenheid in verscheidenheid” of een “verzoende eenheid”. In deze verrijkende stijl van broederlijke gemeenschap ontmoeten mensen die verschillen elkaar, respecteren en waarderen zij elkaar met behoud echter van verschillende nuances en accenten die het gemeenschappelijk welzijn verrijken. Men moet zich bevrijden van de plicht gelijk te zijn. En er is ook slimheid nodig om op tijd “interferenties” waar te nemen die kunnen opduiken, zodat deze niet een proces van dialoog kapotmaken. Men moet bijvoorbeeld de onbehaaglijke gevoelens herkennen die aan de oppervlakte zouden kunnen komen, en deze relativeren, opdat zij de communicatie niet schaden. Belangrijk is het vermogen zonder te kwetsen tot uitdrukking te brengen wat men voelt; een taal en een manier van spreken te bezigen die door de anderen gemakkelijk kunnen worden geaccepteerd of getolereerd, hoewel de inhoud veeleisend is; de eigen kritiek uiteen te zetten zonder echter de woede als een vorm van wraak af te reageren en een moraliserend taalgebruik te vermijden dat alleen maar tracht aan te vallen; ironisch te zijn, te beschuldigen, te kwetsen. Veel discussies tussen het paar gaan niet over zeer ernstige kwesties. Soms gaat het om kleine, weinig belangrijke dingen, maar wat de gemoederen verhit, is de manier waarop ze worden geuit of de houding die in de dialoog wordt aangenomen.

Toon gebaren van aandacht voor de ander en blijken van genegenheid. De liefde overwint de ergste barrières. Wanneer men iemand kan liefhebben of wanneer wij ons door hem bemind voelen, slagen wij erin beter te begrijpen wat hij wil zeggen en ons wil laten begrijpen. De broosheid overwinnen die ons ertoe brengt angst te hebben voor de ander, als was hij een “concurrent”. Het is zeer belangrijk de eigen zekerheid te grondvesten op diepgaande keuzes, overtuigingen en waarden en niet op het winnen van een discussie of op het feit dat ons gelijk wordt gegeven.

Laten wij ten slotte erkennen dat, wil een dialoog vruchtbaar zijn, men iets te zeggen moet hebben, en dat vereist een innerlijke rijkdom die zich voedt met lectuur, persoonlijke reflectie, gebed en openstaan voor de maatschappij. Anders worden conversaties vervelend en onsamenhangend. Wanneer ieder van de echtgenoten de eigen geest niet verzorgt en er geen verscheidenheid aan relaties met andere personen bestaat, wordt het gezinsleven beklemmend en verarmt de dialoog.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam