• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vriendschappelijke liefde verenigt alle aspecten van het huwelijksleven en helpt de leden van het gezin verder te gaan in al zijn fases ervan. Daarom moeten alle gebaren die deze liefde tot uitdrukking brengen, voortdurend worden onderhouden, zonder bekrompenheid, rijk aan edelmoedige woorden. In het gezin

“is het noodzakelijk drie woorden te gebruiken. Ik zou het willen herhalen. Drie woorden: ‘mag ik?’, ‘dank je’, ‘sorry’. Drie sleutelwoorden!”. Paus Franciscus, Toespraak, Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein, Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven (26 okt 2013), 2 "Wanneer men in een gezin niet opdringerig is en zegt ‘mag ik?’, wanneer men in een gezin niet egoïstisch is en men leert ‘dank je’ te zeggen en wanneer men in een gezin merkt dat men iets verkeerds heeft gedaan en ‘sorry’ weet te zeggen, dan is daar vrede en vreugde." Paus Franciscus, Angelus/Regina Caeli, Feest van de Heilige Familie van Nazareth - Sint- Pietersplein, Vluchtelingen en ouderen zijn de uitgeslotenen van onze maatschappij (29 dec 2013), 2

Wij zijn niet karig met het gebruik van deze woorden, wij gebruiken ze overvloedig dag na dag, omdat

“sommige vormen van stilte, soms ook in het gezin, tussen man en vrouw, tussen vaders en kinderen, tussen broers en zussen, een zware last zijn." Paus Franciscus, Toespraak, Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein, Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven (26 okt 2013), 1

Geschikte woorden, op het juiste ogenblik gezegd, beschermen en voeden de liefde, dag na dag.

Dit alles verwezenlijkt zich op een weg van voortdurende groei. Deze zo bijzondere vorm van liefde, die het huwelijk is, is geroepen tot voortdurende rijping, omdat hierop altijd moet worden toegepast wat de heilige Thomas zei over de liefde:

"De liefde heeft op grond van haar natuur geen beperking in groei, omdat zij deelname is aan de oneindige liefde, die de Heilige Geest is [...] Evenmin kan men hieraan van de kant van het subject een grens stellen, omdat met het groeien van de liefde ook het vermogen tot een verdere toename steeds meer groeit." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 24, a. 7

De heilige Paulus gaf de volgende krachtige aansporing: “U moge de Heer overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen” (1 Tess. 3, 12)); en hij voegt eraan toe: “Over de broederliefde [...] sporen wij u alleen aan, broeders, dit nog veel meer te doen” (1 Tess. 4, 9-10).

Nog veel meer! De huwelijksliefde bewaakt men vóór alles niet door te spreken over de onontbindbaarheid als over een verplichting of door een leer te herhalen, maar door haar te versterken dankzij een gestage groei door de impuls van de genade. De liefde die niet groeit, begint risico’s te lopen en wij kunnen alleen maar groeien door aan de goddelijke genade te beantwoorden door middel van daden van liefde, met talrijkere, intensere, edelmoedigere, liefdevollere en vreugdevollere daden van genegenheid. Man en vrouw

“beleven in steeds groeiende volheid hun eenheid” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

De gave van de goddelijke liefde die zich uitstort over de echtgenoten, is tegelijkertijd een oproep tot een voortdurende ontwikkeling van dit geschenk van de genade.

Sommige fantasieën over een idyllische en volmaakte liefde doen geen goed; zo wordt de liefde beroofd van iedere prikkel om te groeien. Een hemels idee van de aardse liefde vergeet dat het beste is wat nog niet is bereikt, de wijn die mettertijd is gerijpt. Zoals de bisschoppen van Chili in herinnering hebben gebracht,

“bestaan de volmaakte gezinnen die de bedrieglijke en op consumentisme gerichte publiciteit ons voorhoudt, niet. Hierin gaan de jaren niet voorbij, bestaan er geen ziekte, verdriet, dood [...] De op consumentisme gerichte publiciteit laat een illusie zien die niets heeft te maken met de werkelijkheid die de vaders en de moeders van een gezin onder ogen moeten zien. ”Chili, La vida y la familia: regalos de Dios para cada uno de nosotros (21 juli 2014)

Het is gezonder de beperkingen, uitdagingen en onvolmaaktheden reëel te aanvaarden en gehoor te geven aan de oproep samen te groeien, de liefde te doen rijpen en de hechtheid van de verbintenis te onderhouden, wat er ook gebeurt.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam