• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik wil tot de jongeren zeggen dat aan niets van dit alles afbreuk wordt gedaan, wanneer de liefde de vorm aanneemt van het huwelijksinstituut. De verbintenis vindt in een dergelijke instelling een manier om haar stabiliteit en ware en concrete groei te kanaliseren. De liefde is weliswaar veel meer dan een uiterlijke consensus of een vorm van huwelijkscontract, maar het is evenzeer zeker dat de beslissing om aan het huwelijk in de maatschappij een zichtbare vorm te geven met bepaalde verplichtingen het belang ervan laat zien: het toont de ernst van de identificatie met de ander, het wijst op een overwinnen van een puberaal individualisme en brengt de stellige vastberadenheid tot uitdrukking om elkaar toe te behoren. Huwen is een manier om tot uitdrukking te brengen dat men werkelijk het moederlijk nest heeft verlaten om andere sterke banden aan te gaan en een nieuwe verantwoordelijkheid ten opzichte van iemand anders op zich te nemen. Dit is veel meer waard dan een pure spontane vereniging ter wederzijdse voldoening, die een privatisering van het huwelijk zou zijn. Het huwelijk als maatschappelijke instelling is bescherming en instrument voor een wederzijds engagement, voor een rijping van de liefde, opdat de keuze voor de ander groeit in solidariteit, concreetheid en diepte en opdat zij tegelijkertijd haar zending in de maatschappij kan vervullen. Daarom gaat het huwelijk boven iedere voorbijgaande mode uit en duurt het voort. Het wezen ervan is geworteld in de natuur zelf van de menselijke persoon en zijn sociale karakter. Het houdt een reeks verplichtingen in, die echter voortkomen uit de liefde zelf, uit een liefde die zo vastbesloten en edelmoedig is dat zij in staat is de toekomst te riskeren.

Voor het huwelijk kiezen op deze wijze brengt de radicale en daadwerkelijke beslissing tot uitdrukking twee wegen te veranderen in één weg, wat er ook gebeurt en ondanks welke uitdaging dan ook. Op grond van de ernst van dit publieke engagement van liefde mag het geen overhaaste beslissing zijn, maar mag men haar om dezelfde reden niet oneindig uitstellen. Zich exclusief en definitief verplichten ten opzichte van een ander brengt altijd iets van een risico en een gedurfd waagstuk met zich mee. De weigering een dergelijke verplichting op zich te nemen is egoïstisch, zelfzuchtig, bekrompen, zij slaagt er niet in de rechten van de ander te erkennen en komt er nooit toe hem aan de maatschappij te presenteren als iemand die het waard is onvoorwaardelijk bemind te worden. Anderzijds neigen degenen die werkelijk verliefd zijn, ertoe aan anderen hun liefde te tonen. De liefde die ten overstaan van anderen wordt geconcretiseerd in een huwelijkscontract met alle verplichtingen die uit deze institutionalisering voortvloeien, is de manifestatie en bescherming van een “ja” dat zonder voorbehoud en zonder restricties wordt gegeven. Dat “ja” betekent tegen de ander zeggen dat hij altijd vertrouwen kan hebben, dat hij nooit in de steek gelaten zal worden, als hij aantrekkingskracht verliest, als hij problemen heeft of zich nieuwe mogelijkheden voor genot of egoïstische interesses voordoen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam