• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het hooglied van de heilige Paulus, dat wij hebben doorgenomen, maakt het ons mogelijk over te gaan op de huwelijksliefde. Zij is de liefde die de echtgenoten verenigt, H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 20, a.1, ad 3: De heilige Thomas van Aquino bedoelt met liefde “vis unitiva” en herneemt hiermee een uitdrukking van ps. Dionysius de Areopagiet Pseudo Dionysius de Areopagiet, Over de goddelijke namen, De divinis nominibus. IV, 12: PG 3, 709 geheiligd, verrijkt en verlicht door de genade van het sacrament van het huwelijk. Het is “een affectieve”, geestelijke en schenkende “verbintenis” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, a. 2, die de tederheid van de vriendschap en de erotische hartstocht omvat, ofschoon zij in staat is te blijven bestaan, ook wanneer de gevoelens en de hartstocht zwakker worden. Paus Pius XI heeft geleerd dat deze liefde alle plichten van het huwelijksleven doordringt en “de eerste plaats in voornaamheid inneemt” Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 28. AAS 22 (1930), 547-548. Deze sterke liefde, uitgestort door de Heilige Geest, is immers de weerspiegeling van het onverwoestbaar Verbond tussen Christus en de mensheid, dat zijn hoogtepunt vindt in zijn overgave tot het einde toe op het kruis:

"De Geest die de Heer uitstort, schenkt een nieuw hart en stelt de man en de vrouw in staat elkaar te beminnen, zoals Christus ons bemind heeft. De huwelijksliefde bereikt die volheid waarop zij van binnenuit gericht is, de ware echtelijke liefde." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

Het huwelijk is een kostbaar teken,

"Wanneer een man en een vrouw het sacrament van het Huwelijk vieren, weerspiegelt God zich, om zo te zeggen, in hen, drukt in hen zijn eigen gelaatstrekken en het onuitwisbare merkteken van zijn liefde. Het huwelijk is de icoon van Gods liefde voor ons. Feitelijk is ook God gemeenschap: de drie Personen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest leven van altijd en voor altijd in volmaakte eenheid. En precies dit is het geheim van het Huwelijk: God maakt van de twee gehuwden één enkel bestaan." Paus Franciscus, Audiëntie, Het wezen van het huwelijk (2 apr 2014), 1

Dit heeft concrete dagelijkse consequenties, omdat de echtgenoten

"krachtens het Sacrament bekleed (worden) met een echte en eigen zending, want ze kunnen, door eenvoudige, gewone zaken, de liefde zichtbaar maken waarmee Christus zijn Kerk bemint, door in de trouw en de dienstbaarheid, zijn leven voor haar te blijven geven." Paus Franciscus, Audiëntie, Het wezen van het huwelijk (2 apr 2014), 2

Het is echter niet goed verschillende niveaus met elkaar te verwarren: men moet niet op twee personen met hun beperkingen de enorme last werpen op een volmaakte wijze de eenheid die bestaat tussen Christus en zijn Kerk, te moeten reproduceren, omdat het huwelijk als teken

"een dynamisch proces dat geleidelijk voortschrijdt, onder voortgaande integratie van de gaven van God" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 9

inhoudt.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam