• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 20, a.1, ad 3: De heilige Thomas van Aquino bedoelt met liefde “vis unitiva” en herneemt hiermee een uitdrukking van ps. Dionysius de Areopagiet Pseudo Dionysius de Areopagiet, Over de goddelijke namen, De divinis nominibus. IV, 12: PG 3, 709

H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, a. 2

Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 28. AAS 22 (1930), 547-548

{...}

"De Geest die de Heer uitstort, schenkt een nieuw hart en stelt de man en de vrouw in staat elkaar te beminnen, zoals Christus ons bemind heeft. De huwelijksliefde bereikt die volheid waarop zij van binnenuit gericht is, de ware echtelijke liefde." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

Het huwelijk is een kostbaar teken,

"Wanneer een man en een vrouw het sacrament van het Huwelijk vieren, weerspiegelt God zich, om zo te zeggen, in hen, drukt in hen zijn eigen gelaatstrekken en het onuitwisbare merkteken van zijn liefde. Het huwelijk is de icoon van Gods liefde voor ons. Feitelijk is ook God gemeenschap: de drie Personen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest leven van altijd en voor altijd in volmaakte eenheid. En precies dit is het geheim van het Huwelijk: God maakt van de twee gehuwden één enkel bestaan." Paus Franciscus, Audiëntie, Het wezen van het huwelijk (2 apr 2014), 1

Dit heeft concrete dagelijkse consequenties, omdat de echtgenoten

"krachtens het Sacrament bekleed (worden) met een echte en eigen zending, want ze kunnen, door eenvoudige, gewone zaken, de liefde zichtbaar maken waarmee Christus zijn Kerk bemint, door in de trouw en de dienstbaarheid, zijn leven voor haar te blijven geven." Paus Franciscus, Audiëntie, Het wezen van het huwelijk (2 apr 2014), 2

We moeten twee verschillende niveaus niet met elkaar vermengen: Men moet twee begrensde mensen niet de geweldige last opleggen op een volkomen manier de vereniging na te bootsen die tussen Christus en zijn Kerk bestaat, want het huwelijk als teken houdt een

"een dynamisch proces dat geleidelijk voortschrijdt, onder voortgaande integratie van de gaven van God" in. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 9

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam