• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Panta hypomenei betekent dat de liefde met een positieve instelling alle tegenspoed verdraagt. Het betekent zich staande houden te midden van een vijandige omgeving. Dit houdt niet alleen in het dulden van enkele lastige dingen, maar iets veel breders: een dynamisch en voortdurend weerstandsvermogen dat in staat is om welke uitdaging dan ook te overwinnen. Het is liefde ondanks alles, ook wanneer de gehele context tot iets anders uitnodigt. Het laat een dosis vasthoudende heldhaftigheid zien, een kracht tegen welke negatieve stroom dan ook, een keuze voor het goede die niets omver kan werpen. Dit herinnert mij aan de woorden van Martin Luther King, toen hij de keuze voor de broederlijke liefde, ook te midden van de ergste vervolgingen en vernederingen, opnieuw bevestigde: ”De persoon die je het meest haat, heeft iets goeds in zich; ook de natie die het meest haat, heeft iets goeds in zich; ook het ras dat het meest haat, heeft iets goed in zich. En wanneer je zover komt dat je kijkt naar het gelaat van ieder menselijk wezen en diep in hem ziet wat de godsdienst “beeld van God” noemt, dan begin je hem ondanks alles lief te hebben. Het is niet belangrijk wat hij doet, jij ziet het beeld van God. Er is een element van goedheid in hem waarvan je je nooit zult kunnen ontdoen [...] Een andere manier om je vijand lief te hebben is deze: wanneer zich de gelegenheid voordoet om je vijand te verslaan, dan is dat het ogenblik dat je moet beslissen het niet te doen [...] Wanneer je je verheft tot het niveau van de liefde, van haar grote schoonheid en macht, dat is het enige dat je probeert te verslaan, de boosaardige systemen. Je hebt de mensen die door dat systeem in de val zijn gelokt, lief, maar je probeert dat systeem te verslaan [...] Haat om haat intensiveert alleen maar het bestaan van de haat en het kwaad in het universum. Als ik jou sla en jij slaat mij, en ik vergeld je de klap en jij vergeldt mij de klap, enzovoorts, dan ligt het voor de hand dat men zo doorgaat tot het oneindige. Het houdt gewoonweg niet op. Ergens moet iemand een beetje gezond verstand hebben, en dat is een sterke persoon. Een sterke persoon is een persoon die in staat is de keten van de haat, de keten van het kwaad te doorbreken [...] Iemand moet genoeg geloof en morele kracht hebben om haar te doorbreken en in de structuur van het universum het krachtige en machtige element van de liefde te injecteren”. Martin Luther King, Sermon delivered at Dexter Avenue Baptist Church, Montgomery, Alabama (17 nov 1957)

In het gezinsleven moet men deze kracht van de liefde cultiveren, die het mogelijk maakt te vechten tegen het kwaad dat het bedreigt. De liefde laat zich niet beheersen door wrok, minachting jegens personen, het verlangen te verwonden of iets te wreken. Het christelijk ideaal is, in het bijzonder in het gezin, liefde ondanks alles. Soms bewonder ik bijvoorbeeld de houding van mensen die van hun partner moesten scheiden om zich te beschermen tegen fysiek geweld en toch omwille van de liefde, die verder dan gevoelens weet te gaan, in staat waren in ogenblikken van ziekte, lijden of moeilijkheden, zij het via anderen, te zorgen voor zijn welzijn. Ook dat is liefde ondanks alles.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam