• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Panta pisteuei: “zij gelooft alles.” Op grond van de context moet men dit “geloof” niet verstaan in de theologische, maar gangbare betekenis van “vertrouwen”. Het gaat er niet alleen om dat men niet vermoedt dat de ander liegt of bedriegt. Dit fundamentele vertrouwen herkent het door God ontstoken licht dat schuil gaat achter de duisternis, of de gloed die nog altijd brandt onder de as.

Ditzelfde vertrouwen maakt een relatie van vrijheid mogelijk. Men hoeft de ander niet te controleren, zijn stappen nauwkeurig na te gaan om te vermijden dat hij ons ontglipt. De liefde heeft vertrouwen, laat vrij, ziet ervan af alles te controleren, te bezitten, te beheersen. Deze vrijheid, die ruimte voor autonomie, openstaan voor de wereld en nieuwe ervaringen mogelijk maakt, staat het toe dat de relatie wordt verrijkt en niet een endogamie zonder horizonten wordt. Zo kunnen echtgenoten, wanneer zij weer bij elkaar komen, de vreugde beleven datgene wat zij hebben ontvangen en geleerd buiten de familiekring, samen te delen. Tegelijkertijd maakt zij oprechtheid en transparantie mogelijk, omdat iemand, wanneer hij weet dat de ander op hem vertrouwt en zijn fundamentele goedheid waardeert, zonder iets te verheimelijken laat zien wie hij is. Iemand die weet dat men hem altijd wantrouwt, hem meedogenloos beoordeelt, niet onvoorwaardelijk liefheeft, zal er de voorkeur aan geven zijn geheimen voor zich te houden, zijn fouten en zwakheden te verbergen, zich voorgeven zoals hij niet is. Omgekeerd maakt een gezin waar een hecht en liefdevol vertrouwen heerst en waar men ondanks alles steeds weer opnieuw vertrouwen heeft, het mogelijk dat de ware identiteit van zijn leden naar voren komt, en zorgt het ervoor dat bedrog, oneerlijkheid en leugen spontaan worden afgewezen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam