• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De lijst wordt voltooid met vier uitdrukkingen die spreken over een totaliteit: “alles”. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. Op deze wijze wordt de tegen de cultuur ingaande dynamiek van de liefde onderstreept, die in staat is om wat haar ook maar bedreigt, het hoofd te bieden.

Op de eerste plaatst wordt gezegd dat “zij alles verdraagt” (panta stegei). Dit is iets anders dan “zij rekent het kwade niet aan”, omdat deze term te maken heeft met het gebruik van de tong; hij kan betekenen “de stilte bewaren” omtrent het negatieve dat er in een andere persoon kan zijn. Het houdt in het oordeel te beperken, de neiging te bedwingen om een harde en onverzoenlijke veroordeling uit te spreken: “Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden” (Lc. 6, 37). Hoewel het tegen ons normale gebruik van de tong ingaat, vraagt het Woord van God van ons: “Spreekt geen kwaad van elkander”(Jak. 4, 11). Ermee bezig blijven om het beeld van de ander schade toe te brengen is een manier om het eigen beeld te versterken, om wrok en afgunst af te reageren zonder te letten op de schade die wij veroorzaken. Vaak vergeet men dat laster een grote zonde kan zijn, een ernstige belediging van God, wanneer zij de goede naam van de ander ernstig kwetst door hem schade te berokkenen die moeilijk kan worden hersteld. Daarom is het Woord van God zo streng tegen de tong door te zeggen dat zij “een wereld van ongerechtigheid” is, die “het gehele lichaam infecteert en ons leven in brand zet” (Jak. 3, 6)), dit “rusteloze kwaad, vol van dodelijk gif” (Jak. 3, 8). Terwijl “wij met haar de mensen vervloeken, die naar Gods gelijkenis zijn geschapen” (Jak. 3, 9), is de liefde bezorgd om het beeld van de ander, met een tederheid die ertoe leidt zelfs de goede naam van de vijand te beschermen. Bij het verdedigen van de goddelijke wet mag men dit vereiste van de liefde nooit vergeten.

De echtgenoten hebben elkaar lief en horen elkaar toe, zij spreken geen kwaad van elkaar, trachten uitgaande boven de zwakheden en fouten van de partner zijn of haar goede kant te laten zien. Zij bewaren ieder geval stilte om het beeld niet te beschadigen. Het is echter niet alleen maar een uiterlijk gebaar, maar het komt voort uit een innerlijke houding. En het is evenmin de naïviteit van iemand die de moeilijkheden en de zwakke punten van de ander niet wil zien, maar de ruime blik van iemand die die zwakheden en fouten in hun context plaatst; zich herinnert dat die gebreken slechts een deel, niet het geheel van het wezen van de ander zijn. Een onaangenaam feit in de relatie is niet het geheel van die relatie. Men kan dus eenvoudig aanvaarden dat wij allen een combinatie van licht- en schaduwzijden zijn. De ander is niet alleen degene die mij hindert. Hij is veel meer dan dat. Om dezelfde reden eis ik niet dat zijn liefde volmaakt is om haar op prijs te stellen. Hij heeft mij lief, zoals hij is en zoals hij kan, met zijn beperkingen, maar het feit dat zijn liefde onvolmaakt is, betekent niet dat zij vals is of dat zij niet reëel is. Zij is reëel, maar beperkt en aards. Daarom zal hij, als ik teveel wil, mij dit op de een of andere wijze doen begrijpen, daar hij niet de rol zal kunnen spelen van een goddelijk wezen of ten dienste zal kunnen staan van al mijn behoeften en dit ook niet zal accepteren. De liefde leeft samen met de onvolmaaktheid, verontschuldigt deze en weet te zwijgen ten overstaan van de beperkingen van de persoon die men liefheeft.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam