• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De uitdrukking chairei epi te adikia geeft iets negatiefs aan dat in het geheim van het hart van de persoon zetelt. Het is de boosaardige houding van wie zich verheugt, wanneer hij ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan. De zin wordt aangevuld door de volgende die zich positief uitdrukt: synchairei te aletheia: zij verheugt zich over de waarheid. Dat wil zeggen, zij verheugt zich over het goede van de ander, wanneer zijn waardigheid wordt erkend, wanneer zijn vermogens en goede werken op prijs worden gesteld. Dat is onmogelijk voor wie zich steeds moet vergelijken en moet wedijveren, ook met de eigen partner, en zelfs zover gaat dat hij zich heimelijk verheugt over de mislukkingen van de ander

Wanneer een persoon die liefheeft, een ander goed kan doen, of wanneer hij ziet dat bij een ander alles voorspoedig verloopt, dan beleeft hij dit met vreugde en hij verheerlijkt zo God, omdat “God houdt van een blijmoedige gever” (2 Kor. 9, 7)); onze Heer waardeert in het bijzondere degene die zich verheugt over het geluk van de ander. Als wij ons vermogen om te genieten van het goede van de ander niet voeden en ons vooral concentreren op onze noden, veroordelen wij ons ertoe met weinig vreugde te leven, omdat, zoals Jezus heeft gezegd, “het zaliger is te geven dan te ontvangen” (Hand. 20, 35). Het gezin moet altijd de plaats zijn waar ieder die iets goeds doet in het leven, weet dat zij dat daar samen met hem zullen vieren.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam