• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als wij een slecht gevoel in ons binnenste toelaten, geven wij ruimte aan de wrok die zich nestelt in het hart. De uitdrukking logizetai to kakon betekent “het kwaad aanrekenen”, “hij heeft er notitie van genomen”, dat wil zeggen hij is wraakzuchtig. Het tegengestelde is de vergeving, een vergeving die op een positieve houding is gebaseerd, die de zwakheid van de ander tracht te begrijpen en probeert voor de andere persoon excuses te vinden, zoals Jezus die zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc. 23, 34). In plaats daarvan is er vaak de neiging steeds meer schuld te zoeken, zich steeds meer boosaardigheden voor te stellen, ieder soort van boze bedoelingen te veronderstellen en zo blijft de wrok groeien en schiet wortel. Zo kan iedere fout of iedere misstap van een echtgenoot of echtgenote de liefdesband en de stabiliteit van het gezin schaden. Het probleem is dat men soms alles even ernstig opneemt, met het gevaar wreed te worden ten opzichte van iedere fout van de ander. Een juiste aanspraak op eigen rechten wordt in plaats van een gezonde verdediging van eigen waardigheid, een hardnekkige en voortdurende dorst naar wraak.

Wanneer we werden beledigd of in de steek gelaten, is vergeving mogelijk en wenselijk, maar niemand kan zeggen dat het eenvoudig is. De waarheid is dat

"de gemeenschap in het gezin kan slechts bewaard en vervolmaakt worden in een geest van grote zelfverloochening en offerbereidheid. Zij eist immers een bereidwillige en edelmoedige beschikbaarheid van allen en van ieder voor tederheid, verdraagzaamheid, vergeving, eendracht en verzoening. Elk gezin weet hoe egoïsme, onenigheid, spanningen en conflicten de eigen gemeenschap hevig aantasten en soms dodelijk treffen: daaruit ontstaan allerlei en veelvuldige oorzaken van onenigheid in de samenleving van het gezin." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 21

Vandaag weten wij dat wij om te kunnen vergeven eerst de bevrijdende ervaring moeten hebben gehad onszelf te begrijpen en te vergeven. Heel vaak hebben onze fouten of de kritische blik van de mensen van wie wij houden, de liefde voor ons zelf doen verliezen. Dit brengt ons uiteindelijk ertoe op onze hoede te zijn voor de ander, voor affectie te vluchten en angstig te worden in intermenselijke relaties. Anderen kunnen beschuldigen verandert dan in een valse opluchting. Het is noodzakelijk bij de eigen geschiedenis te bidden, zichzelf te aanvaarden, met de eigen beperkingen weten te leven en ook elkaar te vergeven om deze zelfde houding te kunnen hebben jegens de ander.

Maar dit veronderstelt de ervaring van God vergeving te hebben ontvangen, om niet en niet vanwege onze verdiensten te zijn gerechtvaardigd. Tot ons is een liefde gekomen die aan elk werk van ons voorafgaat en die altijd een nieuwe gelegenheid biedt, bevordert en stimuleert. Als wij aanvaarden dat de liefde van God onvoorwaardelijk is, dat men de genegenheid van de Vader niet moet kopen of betalen, dan zullen wij boven alles uit de ander liefhebben, hem vergeven, ook wanneer hij tegen ons onbillijk is geweest. Anders zal ons gezinsleven ophouden een plaats te zijn van begrip, begeleiding en stimulans en zal het een ruimte zijn van voortdurende spanning en wederzijdse bestraffing.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam