• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij hebben vaak gezegd dat het om de ander lief te hebben eerst noodzakelijk is zichzelf lief te hebben. Dit loflied op de liefde bevestigt echter dat de liefde “zichzelf niet zoekt”, of dat zij “niet zoekt wat van haar is”. Deze uitdrukking wordt ook in een andere tekst gebruikt: “Laat niemand alleen zijn eigen belang behartigen, maar liever dat van zijn naasten” (Fil. 2, 4). Ten overstaan van een zo duidelijke uitspraak van de Schrift moet men vermijden de voorrang te geven aan de eigenliefde, alsof die nobeler zou zijn dan de zelfgave aan de ander. Een bepaalde prioriteit van de eigenliefde kan alleen maar als een psychologische toestand begrepen worden, in zoverre iemand die niet in staat is zichzelf lief te hebben, moeilijkheden ondervindt de ander lief te hebben: “Wie slecht is voor zichzelf, voor wie zal hij goed zijn? [...] Niemand is slechter dan hij die zichzelf gierig behandelt” (Sir. 14, 5-6).

De heilige Thomas van Aquino heeft echter uitgelegd dat 

"het méér eigen is aan de liefde te willen beminnen dan willen bemind te worden”" H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, a. 1, ad 2

en dat immers

““de moeders, die het meest beminnen, meer trachten te beminnen dan bemind te worden” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, a. 1

Daarom kan de liefde boven de gerechtigheid uitgaan en belangeloos overstromen “zonder erop te rekenen iets terug te krijgen” (Lc. 6, 35) en zelfs tot de grootste liefde komen die is “zijn leven geven” voor de ander (Joh. 15, 13). Is deze generositeit nog mogelijk, die het toestaat belangeloos te geven en te geven tot het einde? Zeker is deze mogelijk, omdat het dat is wat het evangelie vraagt: “Om niets hebt gij ontvangen, om niets zult gij geven” (Mt. 10, 8).

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam