• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liefhebben betekent ook zich beminnelijk betonen, en hier krijgt de uitdrukking aschemonei betekenis. Zij wil aangeven dat de liefde niet op een ruwe wijze te werk gaat, zich niet onbeleefd gedraagt, niet hard is in de omgang. Haar manieren, woorden, gebaren zijn aangenaam en niet ruw of star. Zij verafschuwt het de ander te doen lijden. Hoffelijkheid

“is een school in gevoeligheid en onbaatzuchtigheid”,

die van de persoon eist dat hij

“zijn geest en zintuigen ontwikkelt, dat hij leert luisteren, spreken en op bepaalde ogenblikken zwijgen”. Octavia Paz, La llama doble, Barcelona 1993, 35

Een essentiële voorwaarde voor liefde is dat

"elke mens verplicht is vriendelijk te zijn naar wie rond hem leeft." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 114, a. 2, ad 1 

Iedere dag

"binnenkomen in het leven van de ander, ook als het deel uitmaakt van ons leven, eist de fijngevoeligheid van een niet opdringerige houding, die het vertrouwen en het respect hernieuwt. Vertrouwen betekent niet dat alles vanzelfsprekend is. Liefde vraagt, hoe intiemer en echter ze is, des te meer eerbied voor de vrijheid en het vermogen te wachten tot de ander de deur van zijn hart opent." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 14. De drie woorden (13 mei 2015), 3

Om zich beschikbaar te stellen voor een ware ontmoeting met de ander is het vereist dat men een beminnelijke blik op hem laat rusten. Dit is niet mogelijk, wanneer er een pessimisme heerst dat de gebreken en de fouten van de ander benadrukt, misschien om de eigen complexen te compenseren. Een beminnelijke blik maakt het ons mogelijk niet te zeer stil te blijven staan bij de beperkingen van de ander, en zo kunnen wij hem tolereren en ons verenigen in een gemeenschappelijk plan, ook al zijn wij verschillend. De beminnelijke liefde schept verbintenissen, onderhoudt banden, schept nieuwe netten van integratie, bouwt een hechte maatschappelijke structuur op. Zo beschermt zij zichzelf, omdat  zonder een gevoel van saamhorigheid een toewijding aan de ander niet kan worden ondersteund, ieder uiteindelijk alleen maar eigen voordeel zoekt en samenleven onmogelijk wordt. Een anti-sociale persoon gelooft dat de ander bestaat om aan zijn behoeften te voldoen, en dat, wanneer hij dat doet, alleen maar zijn plicht vervult. Er is dus geen ruimte voor de beminnelijkheid van de liefde en haar taal. Wie liefheeft, is in staat woorden van bemoediging te spreken, die sterken, die kracht geven, die troosten, die stimuleren. Laten wij eens bijvoorbeeld naar enkele woorden kijken die Jezus sprak tot de mensen: “Heb goede moed, mijn zoon” (Mt. 9, 2). “Ge hebt een groot geloof” (Mt. 15, 28). “Ik zeg je, sta op!” (Mc. 5, 41). “Ga in vrede” (Lc. 7, 50). “Vreest niet” (Mt. 14, 27). Het zijn geen woorden die vernederen, die bedroefd maken, die irriteren, die verachten. In het gezin moet men deze beminnelijke taal van Jezus leren.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam