• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Synodevaders zeiden dat Jezus

"wanneer Hij verwijst naar God's oorspronkelijke plan betreffende het menselijk paar, bevestigt Jezus zelf de onlosmakelijke band tussen man en vrouw, ook al zegt Hij “om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden; aanvankelijk was dit echter niet zo” (Mt. 19, 8). De onontbindbaarheid van het huwelijk (“Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mt. 19, 6)), moet vooral niet worden verstaan als een “juk” dat de mensen wordt opgelegd, maar als een “gave” die de in het huwelijk verenigde mensen wordt geschonken. ..De goddelijke welwillendheid altijd de weg van de mens begeleidt, het versteende hart met zijn genade geneest en verandert door de weg van het kruis door het te richten op zijn begin. Uit de evangelies komt duidelijk het voorbeeld van Jezus naar voren, ... de betekenis van het huwelijk verkondigd als volheid van de openbaring die het oorspronkelijke plan van God Vgl. Mt. 19, 3 herstelt. " Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 14 

"Jezus, die alles in zich heeft verzoend, heeft het huwelijk en het gezin teruggebracht tot hun oorspronkelijke vorm. Vgl. Mc. 10, 1-12 Het gezin en het huwelijk zijn door Jezus verlost Vgl. Ef. 5, 21-32 , hersteld naar het beeld van de Heilige Drie-eenheid, mysterie waaruit iedere ware liefde voortkomt. Het huwelijksverbond, begonnen met de schepping en geopenbaard in de heilsgeschiedenis, krijgt de volle openbaring van zijn betekenis in Christus en zijn Kerk. Door middel van de Kerk ontvangen huwelijk en gezin van Christus de genade die noodzakelijk is om te getuigen van Gods liefde en het leven van gemeenschap te beleven. Het evangelie van het gezin gaat vanaf de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God Vgl. Gen. 1, 26-27 door de geschiedenis heen tot aan de voltooiing van het mysterie van het verbond in Christus op het einde der eeuwen met de bruiloft van het Lam. Vgl. Openb. 19, 9 " Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 16

"Het voorbeeld van Jezus is paradigmatisch voor de Kerk.... Hij is zijn openbaar leven begonnen met het teken van Kana, gedaan bij een bruiloftsmaal. Vgl. Joh. 2, 1-11 ...Hij heeft de dagelijkse ogenblikken van vriendschap gedeeld met de familie van Lazarus en zijn zussen Vgl. Lc. 10, 38 en de familie van Petrus. Vgl. Mt. 8, 14 Hij heeft geluisterd naar het geween van de ouders om hun kinderen en hen weer tot leven gebracht Vgl. Mc. 5, 41 Vgl. Lc. 7, 14-15 en zo de ware betekenis laten zien van de barmhartigheid, die het herstel van het Verbond impliceert. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 4 Dit komt duidelijk naar voren in de ontmoetingen met de Samaritaanse vrouw Vgl. Joh. 4, 1-30 en de echtbreekster Vgl. Joh. 8, 1-11 , waarbij tegenover de belangeloze liefde van Jezus de gewaarwording van de zonde ontwaakt." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 41

The incarnation of the Word in a human family, in Nazareth, by its very newness changed the history of the world. We need to enter into the mystery of Jesus’ birth, into that “yes” given by Mary to the message of the angel, when the Word was conceived in her womb, as well as the “yes” of Joseph, who gave a name to Jesus and watched over Mary. We need to contemplate the joy of the shepherds before the manger, the adoration of the Magi and the flight into Egypt, in which Jesus shares his people’s experience of exile, persecution and humiliation. We need to contemplate the religious expectation of Zechariah and his joy at the birth of John the Baptist, the fulfilment of the promise made known to Simeon and Anna in the Temple and the marvel of the teachers of the Law who listened to the wisdom of the child Jesus. We then need to peer into those thirty long years when Jesus earned his keep by the work of his hands, reciting the traditional prayers and expressions of his people’s faith and coming to know that ancestral faith until he made it bear fruit in the mystery of the Kingdom. This is the mystery of Christmas and the secret of Nazareth, exuding the beauty of family life! It was this that so fascinated Francis of Assisi, Theresa of the Child Jesus and Charles de Foucauld, and continues to fill Christian families with hope and joy.

"Het verbond van liefde en trouw, waarvan de Heilige Familie van Nazareth leeft, verlicht het begin dat vormgeeft aan ieder gezin, en stelt het in staat beter de wederwaardigheden van het leven en de geschiedenis onder ogen te zien. Op dit fundament kan ieder gezin ondanks zijn zwakheid een licht in de duisternis van de wereld worden. ‘Hier begrijpen wij de wijze van leven in een gezin. Laat Nazareth ons eraan herinneren wat het gezin is, wat de gemeenschap van liefde is, de strenge en eenvoudige schoonheid, het heilig en onschendbaar karakter ervan; laat het ons tonen hoe dierbaar en onvervangbaar de opvoeding in een gezin is, laat het ons de natuurlijke functie ervan leren in de maatschappelijke orde.' H. Paus Paulus VI, Homilie, In de Basiliek "Maria Boodschap" te Nazareth, Ter ere van de H. Maagd (5 jan 1964)Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 38

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam