• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Christus heeft als onderscheidingsteken van zijn leerlingen vooral de wet van de liefde en de zelfgave aan anderen geïntroduceerd. Vgl. Mt. 22, 39 Vgl. Joh. 13, 34 en Hij heeft dit gedaan door middel van een beginsel waarvan een vader en een moeder gewoonlijk in hun eigen bestaan getuigen: “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 13). Vrucht van de liefde zijn ook barmhartigheid en vergeving. In deze lijn is de scène zeer symbolisch die een echtbreekster op het plein van de tempel van Jeruzalem laat zien, omgeven door haar aanklagers en vervolgens alleen met Jezus, die haar niet veroordeelt en haar uitnodigt tot een waardiger leven. Vgl. Joh. 8, 1-11

Aan de horizon van de liefde verschijnt als essentieel in de christelijke ervaring van huwelijk en gezin ook een andere deugd, die veeleer in deze tijden van koortsachtige en oppervlakkige relaties wordt genegeerd: de tederheid. Wij wenden ons tot de lieflijke en intense psalm 131. Zoals men ook in andere teksten tegenkomt Vgl. Ex. 4, 22 Vgl. Jes. 49, 15 Vgl. Ps. 27, 10 , wordt de vereniging tussen de gelovige en zijn Heer tot uitdrukking gebracht met de kenmerken van vader- en moederliefde. Hier verschijnt de delicate en tedere intimiteit die er bestaat tussen moeder en kind, een pasgeborene die slaapt in de armen van zijn moeder na gevoed te zijn. Het betreft - zoals het Hebreeuwse woord gamul aangeeft - een reeds gespeend kind, dat zich bewust vastgrijpt aan zijn moeder dat het aan haar borst draagt. Het is dus een bewust en niet puur biologische intimiteit. Daarom zingt de psalmist: “De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij” (Ps. 131, 2). Parallel hieraan kunnen wij steun vinden in een andere scène, waar de profeet Hosea God als vader deze roerende woorden in de mond legt: “Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief [...] en dat terwijl Ik toch degene ben die Efraïm heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat ... Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen, wanneer het tegen de kaken drukt. Ik reikte hem zijn voedsel toe” (Hos. 11, 1.3-4).

Met deze blik van geloof en liefde, genade en verplichting, menselijk gezin en goddelijke Drie-eenheid, kijken wij naar het gezin dat het Woord van God toevertrouwt aan de handen van man, vrouw en kinderen, opdat zij een gemeenschap van personen vormen die het beeld is van de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De activiteit van voortplanting en opvoeding is op haar beurt een weerspiegeling van het scheppingswerk van de Vader. Het gezin is geroepen het dagelijks gebed te delen, de lezing van het Woord van God en de eucharistische communie om de liefde te doen groeien en steeds meer te veranderen in een tempel waarin de Geest woont.
Voor ieder gezin verschijnt de icoon van het gezin van Nazareth, met zijn alledaagse inspanningen en zelfs nachtmerries, zoals toen het het onbegrijpelijk geweld van Herodes moest ondergaan, een ervaring die zich op tragische wijze ook vandaag nog herhaalt in zovele gezinnen van afgewezen en weerloze vluchtelingen. Zoals de Wijzen, worden de gezinnen uitgenodigd om te kijken naar het Kind en zijn Moeder, zich ter aarde te werpen en het te aanbidden. Vgl. Mt. 2, 11 Zij worden zoals Maria uitgenodigd hun droevige en meeslepende uitdagingen moedig en sereen te beleven en in hun hart de wonderwerken van God te bewaren en te overwegen. Vgl. Lc. 2, 19.51 . In de schat van het hart van Maria bevinden zich ook al de gebeurtenissen van elk van onze gezinnen, die zij zorgzaam bewaart. Daarom kan zij ons helpen deze te interpreteren met als doel in het gezinsleven de boodschap van God te herkennen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam