• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan het begin van psalm 128 presenteert de vader zich als een arbeider die met het werk van zijn handen kan zorgen voor het fysieke welzijn en de rust van zijn gezin: “Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn” (Ps. 128, 2). Dat het werk een fundamenteel deel van de waardigheid van het menselijk leven is, leidt men af uit de eerste bladzijden van de Bijbel, wanneer gezegd wordt dat “de Heer God de mens in de tuin van Eden bracht om die te bewerken en te beheren” (Gen. 2, 15). Het is de voorstelling van de arbeider die de materie verandert en de energie van de schepping benut door het “brood van de inspanning” (Ps. 127, 2), voort te brengen, naast het ontwikkelen van zichzelf.

Werk maakt tegelijkertijd de ontwikkeling van de maatschappij, het onderhoud van een gezin en ook de stabiliteit en de vruchtbaarheid ervan mogelijk: “Moogt gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren; moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen” (Ps. 128, 5-6). In het boek Spreuken wordt ook de taak van de moeder van het gezin gepresenteerd en haar werk wordt beschreven in al zijn dagelijkse bijzonderheden, terwijl zij de lof van haar man en kinderen oogst. Vgl. Spr. 31, 10-31 De apostel Paulus zelf toonde zich trots dat hij had geleefd zonder anderen tot last te zijn, omdat hij met zijn handen werkte en zo voorzag in zijn levensonderhoud. Vgl. Hand. 18, 3 Vgl. 1 Kor. 4, 12 Vgl. 1 Kor. 9, 12 Hij was zo overtuigd van de noodzaak van het werk dat hij voor zijn gemeenten een ijzeren wet stelde: “Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten” (2 Tess. 3, 10). Vgl. 1 Tess. 4, 11

Dit gezegd zijnde, begrijpt men hoe werkeloosheid en onzekerheid van werk lijden worden, zoals men vaststelt in het kleine boek Ruth en zoals Jezus in herinnering brengt in de parabel van de arbeiders die gedwongen werkeloos op de markt van het dorp zitten (Mt. 20, 1-16), of zoals Hij ervaart in het feit zelf dat Hij zo vaak wordt omgeven door behoeftigen en hongerigen. Dat is wat de maatschappij op tragische wijze beleeft in veel landen en dit gebrek aan werk treft op verschillende manieren de gemoedsrust van de gezinnen.

Wij mogen ook niet de ontaarding vergeten die de zonde in de maatschappij brengt, wanneer het menselijk wezen zich gedraagt als een tiran ten opzichte van de natuur door haar te verwoesten, haar op een egoïstische en zelfs brute manier te gebruiken. De gevolgen zijn tegelijkertijd de woestijnvorming van de bodem Vgl. Gen. 3, 17-19 en een gebrek aan economisch en maatschappelijk evenwicht, waartegen zich duidelijk de stem van de profeten verheft, van Elia Vgl. 1 Kon. 21 tot de woorden die Jezus zelf uitspreekt tegen onrecht. Vgl. Lc. 12, 13-21 Vgl. Lc. 16, 1-31

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam