• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De door psalm 128 voorgehouden idylle ontkent een bittere werkelijkheid niet, die heel de Heilige Schrift kenmerkt. Het is de aanwezigheid van verdriet, kwaad, geweld, die het leven van het gezin en zijn innige gemeenschap van leven en liefde verscheuren. Niet voor niets wordt Jezus’ toespraak over het huwelijk Vgl. Mt. 19, 3-9 opgenomen in een dispuut over scheiding. Het Woord van God is een voortdurend getuigenis van deze onzichtbare dimensie die al aan het begin duidelijk wordt, wanneer met de zonde de relatie van liefde en zuiverheid tussen man en vrouw verandert in overheersing: “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst” (Gen. 3, 16).

Het is een pad van lijden en bloed dat door veel bladzijden van de Bijbel heen loopt, te beginnen bij het geweld van de broedermoord van Kaïn op Abel en de verschillende ruzies tussen de kinderen en bruiden van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob, om vervolgens te komen tot de tragedies die de familie van David met bloed vervullen, tot aan de vele moeilijkheden in de familie die een spoor trekken door het verhaal van Tobit, of de bittere bekentenis van de in de steek gelaten Job: “Broers en zusters blijven op een afstand. (...) Mijn vrouw kan mijn adem niet luchten, mijn eigen zonen vinden dat ik stink” ((Job 19, 13.17).

Jezus zelf wordt in een eenvoudig gezin geboren, dat zeer spoedig naar een vreemd land moet vluchten. Hij komt het huis van Petrus binnen, waar diens schoonmoeder  ziek te bed ligt Vgl. Mc. 1, 30-31 ; Hij laat zich betrekken bij het drama van de dood in het huis van Jaïrus en dat van Lazarus Vgl. Mc. 5, 22-24.35-43 Vgl. Joh. 11, 1-44 ; Hij aanhoort de wanhopige kreet van de weduwe van Naïn over haar dode zoon Vgl. Lc. 7, 11-15 ; Hij verhoort de smeekbede van de vader van de epileptische jongen in een klein dorp op het platteland. Vgl. Mc. 9, 17-27 Hij ontmoet tollenaars, zoals Matteüs en Zacheüs in hun huis Vgl. Mt. 9, 9-13 Vgl. Lc. 19, 1-10 , en ook zondaars, zoals de vrouw die het huis van de farizeeër binnendringt. Vgl. Lc. 7, 36-50 Hij kent de angsten en de spanningen van de gezinnen en past ze toe in zijn parabels: van de kinderen die van huis weggaan op zoek naar avontuur Vgl. Lc. 15, 11-32 tot de moeilijke kinderen met onverklaarbaar gedrag Vgl. Mt. 21, 28-31 of slachtoffers van geweld. Vgl. Mc. 12, 1-19 En Hij maakt zich verder zorgen over de bruiloft die gênant dreigt te worden door gebrek aan wijn Vgl. Joh. 2, 1-10 of het wegblijven van de genodigden Vgl. Mt. 22, 1-10 , evenals hij de nachtmerrie kent om het verlies van een munt in een arm gezin. Vgl. Lc. 15, 8-10

Bij deze korte route kunnen wij vaststellen dat het Woord van God niet zichtbaar wordt als een reeks abstracte stellingen, maar als een reis-genoot, ook voor gezinnen die in crisis zijn of verdriet doormaken, en het geeft hun het eindpunt van de weg aan, wanneer God “alle tranen van hun ogen zal afwissen, en de dood niet meer zal zijn, geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn” (Openb. 21, 4).

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam