• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De vreugde van de liefde die men in de gezinnen beleeft is ook de vreugde van de Kerk. Zoals de Synodevaders aangeduid hebben, “blijft”, ondanks de vele tekenen van een crisis van het huwelijk, “het verlangen naar een gezin levendig, vooral onder de jongeren en dit motiveert de Kerk”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 2  Als antwoord op deze aspiratie “is de christelijk boodschap over het gezin waarlijk een blijde boodschap.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 3

{{JV}}

De synodale weg heeft het mogelijk gemaakt de situatie van de gezinnen in de huidige wereld uit de doeken te doen, onze blik te verbreden en ons bewustzijn over het belang van het huwelijk en het gezin te versterken. Tezelfdertijd heeft de complexiteit van de besproken themata ons de noodzakelijkheid duidelijk gemaakt onbevangen enkele leerstellige, morele, spirituele en pastorale vraagstukken verder uit te werken en te verdiepen. De overwegingen van herders en theologen, indien zij trouw aan de Kerk zijn, eerlijk, realistisch en creatief, zullen ons helpen te komen tot een grotere helderheid. De debatten, zoals zij in de media of in publicaties en ook onder kerkelijke ambtsdragers gevoerd werden, gaan van een ongebreideld verlangen alles te veranderen zonder voldoende reflectie of fundering tot aan de houding alles op te lossen door het toepassen van algemene normen of het trekken van overdreven conclusies vanuit enkele theologische overwegingen.

{{JV}}

Terwijl ik eraan herinner dat de tijd boven ruimte gaat, wil ik er opnieuw op wijzen dat niet alle leerstellige, morele of pastorale discussies moeten opgelost worden door interventies van het Leergezag. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat er in de Kerk een eenheid van leer en praktijk is, maar dit verhindert niet dat er verschillende wijzen van interpreteren bestaan van enkele aspecten van de leer of enkele gevolgen die uit de leer voortkomen. Dit zal zo lang voortduren totdat de Geest ons brengt tot de volledige waarheid Vgl. Joh. 16, 13 , d.w.z. totdat Hij ons volkomen zal binnenleiden in het mysterie van Christus en wij alles met Zijn blik kunnen zien. Bovendien kunnen er in elk land of regio méér geïncultureerde oplossingen gezocht worden die aandacht hebben voor de lokale tradities en uitdagingen. Immers, “de culturen zijn onderling zeer divers en elk algemeen principe ... moet geïncultureerd worden, om gerespecteerd en toegepast te worden”. Paus Franciscus, Toespraak, Aan het eind van de werkzaamheden van de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015) - Synode-aula, Het woord gezin heeft een nieuwe weerklank (24 okt 2015), 6 Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Geloof en cultuur in het licht van de Bijbel (1 jan 1981) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 44 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 52 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 69.117

{{JV}}

In elk geval moet ik zeggen dat de weg van de synode in zich een grote schoonheid heeft gehad en veel licht heeft verschaft. Ik ben dankbaar voor de zovele bijdragen die mij hebben geholpen de problemen van de gezinnen van de wereld in heel hun omvang te beschouwen. Het geheel van de bijdragen van de vaders, waarnaar ik met voortdurende aandacht heb geluisterd, leek mij een kostbaar veelvlak dat bestond uit vele gewettigde zorgen en eerlijke en oprechte vragen. Daarom heb ik het opportuun geacht een postsynodale apostolische exhortatie te schrijven die de bijdragen van de twee recente synodes over het gezin verzamelt met toevoeging van andere overwegingen die de reflectie, de dialoog en de pastorale praktijk  richting kunnen geven, en tegelijkertijd de gezinnen bij hun inzet en moeilijkheden een bemoediging, een stimulans en hulp bieden.

This Exhortation is especially timely in this Jubilee Year of Mercy. First, because it represents an invitation to Christian families to value the gifts of marriage and the family, and to persevere in a love strengthened by the virtues of generosity, commitment, fidelity and patience. Second, because it seeks to encourage everyone to be a sign of mercy and closeness wherever family life remains imperfect or lacks peace and joy.

I will begin with an opening chapter inspired by the Scriptures, to set a proper tone. I will then examine the actual situation of families, in order to keep firmly grounded in reality. I will go on to recall some essential aspects of the Church’s teaching on marriage and the family, thus paving the way for two central chapters dedicated to love. I will then highlight some pastoral approaches that can guide us in building sound and fruitful homes in accordance with God’s plan, with a full chapter devoted to the raising of children. Finally, I will offer an invitation to mercy and the pastoral discernment of those situations that fall short of what the Lord demands of us, and conclude with a brief discussion of family spirituality.

{...}

"Gezinnen zijn geen probleem; ze zijn allereerst en vooral kans" Paus Franciscus, Toespraak, Satiago de Cuba, Tijdens de ontmoeting met gezinnen (22 sept 2015). L’Osservatore Romano (Italiano), 24 settembre 2015, p. 7

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam