• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verwijzend naar de Bijbelse leer dat allen geschapen zijn door Christus en voor Christus Vgl. Kol. 1, 16 , merken de Synodevaders op dat

"De orde van de verlossing verlicht die van de schepping. Het natuurlijk huwelijk wordt daarom ten volle begrepen in het licht van zijn sacramentele vervulling: alleen door de blik op Christus te richten kent men ten diepste de waarheid over de menselijke relaties. “In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mens geworden Woord. (...) Christus, de laatste Adam, maakt juist door de openbaring van het mysterie van de Vader en diens liefde de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Het blijkt bijzonder aangewezen de natuurlijke eigenschappen van het huwelijk, die het welzijn van de echtgenoten vormen (bonum coniugale)" Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 47,

welke inhouden de eenheid, het openstaan voor het leven, trouw, onontbindbaarheid en, binnen het christelijk huwelijk, wederzijdse hulp op de weg naar volledige vriendschap met de Heer.

"Het onderscheiden van de aanwezigheid van de “zaden van het Woord” in andere culturen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11 kan ook worden toegepast op de werkelijkheid van huwelijk en gezin. Behalve het ware natuurlijke huwelijk zijn er positieve elementen aanwezig in de vormen van huwelijk in andere religieuze tradities" Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 47,

ook al is dit soms verduisterd. We kunnen gerust zeggen dat

"Ongeacht wie een gezin in deze wereld wil stichten, dat kinderen leert enthousiast te zijn om elk gebaar dat het kwaad wil overwinnen – een gezin dat toont dat de Geest leeft en aan het werk is – vindt onze dankbaarheid en waardering, ongeacht tot welke familie, volk, streek of godsdienst het gezin ook behoort." Paus Franciscus, Homilie, H. Mis ter afsluiting van de 8e Wereldontmoeting van Gezinnen - Benjamin Franklin Parkway te Philadelphia (Pennsylvania, USA), De wonderen van de gezinnen (27 sept 2015), 9 

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam