• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In de traditie van de Latijnse Kerk zijn de bedienaren van het Sacrament van het huwelijk de man en vrouw die gaan trouwen, Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943), 19. “Matrimonio enim quo coniuges sibi invicem sunt ministri gratiae …” door hun instemming te verklaren en dit fysiek tot uitdrukking te brengen, ontvangen zij deze grote gave.... Het Canonieke Recht erkent dus de deugdelijkheid van sommige verbintenissen die gevierd zijn zonder de aanwezigheid van een gewijde bedienaar. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1116.1161-1165 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 832.848-852 De natuurlijke orde is zo doordrenkt met de verlossende genade van Jezus dat

"er tussen gedoopten geen geldig huwelijkscontract (kan) bestaan zonder dat het door dit feit zelf Sacrament is." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. §2

{...}

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam